— Vi forbereder nå en sak til byrådet, som blant annet går ut på å fylle anslagsvis 1,2 millioner kubikk stein fra det planlagte E39 Os–Bergen-prosjektet ut i Sælenvatnet, sier prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen.

— Håpet er at steinmassene en gang for alle skal løse forurensingsproblemene i vannet. Men steinen er også tenkt brukt til å utvide gang- og sykkelstier langs Sælenvatnet, sier han.

3. juni i år hadde BT en større reportasje om Bergens steinproblem. Den viste at snart vil store byggeprosjekter føre til at Bergen står igjen med tre millioner kubikk stein man ikke vet hvor man skal gjøre av. Massene tilsvarer 90 fylte Bergen rådhus.

Statens vegvesen var blant dem som slet med steinproblemer. Bare E39 fra Bergen til Os vil utløse 2,5 millioner kubikk stein, hvor av 1,5 millioner blir til overs. Derfor sendte Vegvesenet krisebrev til en rekke kommuner, og ba om forslag til konstruktive løsninger.

Jubel hos vann— og avløp

— Jeg tenkte det mange hadde tenkt før: Hvorfor ikke fylle steinen i Sælenvatnet og løse et lukt- og forurensingsproblem som beboerne i området har slitt med i mange, mange år, sier avdelingsleder Hogne Hjelle i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

— I dag pumper vi luft inn i den øverste delen av vannet for å unngå svovelgassen og lukten fra vannet. Men på kalde dager kan problemet likevel oppstå. Vannet er 25 meter på det dypeste. Og fra ti meter og nedover er det helt dødt. Det fra brakkvannet forurensningen stammer. Vår tanke var derfor å fylle 1,2 millioner kubikk stein i vannet, og på den måten kanskje få bukt med problemet, sier Hjelle.

Håper å få det til

Statens vegvesen tente på ideen. De har satt en ekspert i sving med utredninger, og har tro på at prosjektet kan gjennomføres.

— Vi må også få klarhet i om arbeidene fører til svovellukt og andre problemer i arbeidsperioden, og hvordan vi eventuelt kan løse det, sier Arne Eltvik.

Rådgiver Ole Roger Lindås i etat for plan og geodata i Bergen kommune sier at Statens vegvesen planlegger reguleringsplan for Sælenvatnet i egen regi. Men det må også fremmes egen sak etter forurensningsloven. Man må ha konsesjon fra Fylkesmannen for å fylle stein i vann.

— Byrådet ved ansvarlig byråd Filip Rygg er orientert. Hvor grunt vannet må bli for å få en forbedret vannkjemisk situasjon er ennå ikke avklart. Men planarbeidet vil starte allerede i høst, sier Lindås.

Han sier at Sælenvatnet i årevis har vært et problem på grunn av forurensning, og at det ofte har kommet farlig svovelgass fra vannet i kalde perioder. Den giftige gassen har også ført til at beboere har vært evakuert.

— Det optimale er selvsagt at stein skal brukes i prosjekter. Men dette kan bli en lykkelig løsning for mange parter, sier Hogne Hjelle.

Også flere muligheter

Prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen forteller at det også har dukket opp andre alternativer for plassering av overskuddsstein den siste tiden. Blant annet planlegger Bergen kommune å bygge et nytt nasjonalt vannsportanlegg i Nordåsvatnet. Blir det noe av, kan 300.000 kubikk fra E39 havne der. Mye av Bergens steinproblem kan derfor bli løst.