— Vi må gå over veggene og undersøke dem nøye. Vi kan ikke risikere at flere steiner faller ned midt under en gudstjeneste, sier murmester Sverre Faugstad i Bergen Kirkelige Fellesråd.

Nattverd

Alteret i Domkirken var stengt av under gudstjenesten i kirken sist søndag og et provisorisk alter satt opp i koret. En enklere nattverd måtte gjennomføres siden det ikke var mulig å knele ved alterringen.

De to murerne Arvid Grindheim og Kjell Kaalaas har de siste to dagene klatret opp i et seks etasjer høyt stillas elleve meter over kirkegulvet og sett på muren rundt de gamle glassmaleriene.

De så særlig etter sprekker og løse steiner, og de benyttet samtidig anledningen til å pusse og støvsuge muren. Her har de lagt merke til at flere små steiner på ti-tolv centimeter tidligere har ramlet ned.

  • Litt unormalt er det at kleberstein blir skadet i et bygg innvendig. Hadde dette skjedd utvendig, ville jeg forstått det. Vi kan ikke forstå annet enn at det er tidligere branner som har forårsaket skadene, sier Arvid Grindheim.

Påsmemysterier

Brannen han tenker på, kan være bybrannen i 1702. Da fikk Domkirken store brannskader, men ble gjenreist i samme form.

Olavskirken, som den opprinnelig ble kalt, er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1181. Etter bybrannen i 1248 ble den påbygd og gjenreist. Først etter reformasjonen ble den tatt i bruk som domkirke.

Langfredag for nær 2000 år siden skal forhenget i tempelet ha revnet i to fra øverst til nederst da Jesus ble korsfestet. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. At en stein ramler ned i Bergen domkirke denne påsken, må betegnes som et av de små påskemysterier.

ØRJAN DEISZ
ØRJAN DEISZ