KARI PEDERSEN

Begrunnelsen for partiskiftet er todelt, sier Husebø til Bergens Tidende:

— Etter hvert er jeg blitt oppmerksom på at Pensjonispartiet i Bergen er et haleheng til Frp. Det er ikke der jeg befinner meg politisk, sier han.

Den andre grunnen heter Frank W. Hansen, som er partiets gruppeleder i bystyret:

— Jeg har opplevd Pensjonistpartiet som et enevelde styrt av Frank W. Hansen.

— Hva mener du med det?

— I partigruppen pågår det lite forberedende diskusjon og ingen inkluderende samtaler om de sakene vi skal ta stilling til. De forestillinger jeg har om demokrati i partier er ikke til stede i Pensjonispartiet, sier Husebø.

På tvers

Politisk har Husebø uttalt seg på tvers av partiets program og stemt mot resten av partiets bystyregruppe i flere saker.

I et intervju med Bergens Tidende trykket på valgdagen ga Husebø sin verbale støtte til Ap-byrådets eldrepolitikk. Samtidig erklærte han seg som positiv til bybane og tilhenger av sprøyterom for narkomane.

Etter valget beskyldte Frank W. Hansen ham for å seile under falskt flagg og skyve velgerne bort.

Da fasit ble gjort opp, viste det seg imidlertid at Stein Husebø hadde vært en gedigen stemmesanker for Hansen & Co. Husebø fikk 2.371 kryss og slengestemmer og ble bare slått av Herman Friele og Torstein Dahle i popularitet.

- Ap ivaretar de eldre

Frank W. Hansen er orientert om utmeldingen. Husebø har også varslet Aps gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen om overgangen.

— Hvorfor Ap?

— Både lokalt og nasjonalt er det etter min mening Ap som best ivaretar de eldres posisjon, sier Husebø som også har en fortid i Venstre.

— Du har ikke vært noen gjenganger i bystyret. En sjekk med bystyrets kontor viser at du har deltatt på to og et halvt bystyremøte det første året.

— Nå vil jeg gjøre mitt ytterste for å delta i bypolitikken, sier Husebø. - Fraværet mitt det første året skyldes først og fremst at jeg har skjøttet min stilling ved Universitetet i Wien. Men også manglende motivasjon, sier Hansen og utdyper:

— Hansen tvang seg til en plass i helse- og sosialkomiteen, selv om min motivasjon for å gå inn i politikken var min kunnskap og engasjement for de svakeste eldre. Jeg ble plassert i finanskomiteen.

- Forakt for velgerne

Frank W. Hansen mener Husebø har lite grunnlag for å uttale seg om hans lederstil:

— Han kan umulig uttale seg om arbeidet i bystyregruppen. Han har jo knapt vist seg der, sier han og minner om at Husebø ikke en eneste gang har stilt i finanskomiteen.

— Det kan ikke kalles noe annet enn forakt for de velgerne som har stemt på ham, sier Hansen.

— Hvilke praktiske følger vil hans overgang få?

— Ingen så vidt jeg kan se. Pensjonistpartiets tre stemmer er ikke nødvendig for flertallet. Dessuten har han vært der så lite, sier Hansen.