EGIL NATVIK HOENPartene står steilt mot hverandre i konflikten som må avgjøres i retten, og som dreier seg om rideklubbens rett til å oppholde seg på Alvøen gård. Konfrontasjonen i går gikk først og fremst ut på ftring av hestene på gården. På grunn av uenigheter ftres for øyeblikket hestene i den samme stallen til ulike tidspunkter — noe som på lang sikt kan føre til at hestene, ifølge rideklubben, får luftkolikk. Problemet kan løses ved å flytte hestene, noe begge parter ønsker, men så lett som det kan høres ut, er det imidlertid ikke. Stoppet flytting - Forpakter ville plutselig begynne å flytte rundt på hestene. Derfor møtte vi opp og stoppet han, sier leder i Alvøen rideklubb, Petter Gudim. Forpakter, Didrik Fasmer, var imidlertid av en annen oppfatning. - Rideklubben ønsket selv å flytte hestene sine i dag. Når det kom til stykket, ville de ikke likevel, fordi de ikke var enig i min måte å gjøre det på, sier han.Dermed oppstod en litt merkelig situasjon, der forpakter og hans nærmeste samlet seg i en gjeng, mens medlemmene fra rideklubben i en annen. Ingen foretok seg noe utenom å se på hverandre.- Så dere blir altså ikke enige om hvordan dere skal flytte hestene?- Nei, utrolig nok, sier Fasmer jr. - Hvor vanskelig er det egentlig å flytte hestene?- Det er en kurant sak. Det går nok på viljen, fortsetter han. Rideklubbens leder, Petter Gudim, begynner å bli lei saken. - Vi sitter omtrent hver kveld og diskuterer dette. Det er slitsomt når det i utgangspunktet ikke er vanskelig å komme til enighet om en flytting, sier han.- Problemet er bare at måten forpakter ville flytte på ikke er forsvarlig, mener han. Stridens kjerne Stridens kjerne er denne: En gammel avtale mellom Alvøen rideklubb og grunneier fra 1973 ble i 1999 erstattet av en samarbeidsavtale mellom rideklubben og forpakter. Det er denne samarbeidsavtalen det har oppstått strid om. Hovedproblemet er at rideklubben hevder det inngikk i avtalen at en ny ridehall med internasjonale mål skulle bygges og stå ferdig i 2000. Forpakters advokat, Eivind Rundsnes, hevder imidlertid på sin side at dette ikke fremkommer av avtalen, men at intensjonen er at den skal bygges senere.Siden hallen ikke stod ferdig i år 2000, gikk klubben i dialog med en annen grunneier i nabolaget for å bygge hallen der. Rideklubben vil ikke betale for noe de mener inngår i samarbeidsavtalen, men ikke får. Forpakter ønsker ikke leietakere som ikke betaler det han mener de bør. Derfor ftrer han ikke hestene til rideklubben.- Forpakter vil si opp avtalen, fordi han mener den er misligholdt av rideklubben. Han har brakt saken inn for byretten, forklarer rideklubbens advokat, Christian Grahl-Madsen.- Jeg forholder meg til hva retten kommer til å si. Derfor kommer hestene til å bli stående til retten har bestemt seg, sier Fasmer jr.