Klokken ti onsdag starter forhandlingene om nye vaktlister for den operative politistyrken i Bergen kommune. Ifølge tillitsvalgte vil vaktlistene omfatte cirka 150-170 tjenestemenn og -kvinner, men tallet er foreløpig litt usikkert.

– Vårt ønske er vakt hver tredje helg, men vi har en fryktelig aggressiv arbeidsgiver, sier Evald Grane, forhandlingsleder for politifolkene.

– Jeg skjønner ledelsen sitt behov for å ivareta publikums sikkerhet, men jeg må tenke på helsen til tjenestemennene, føyer han til.

Hyppigere vakter for alle

Til nå har patruljerende politifolk i sentrum gått helgevakter tre av åtte helger, mens stasjonene rundt sentrum har hatt vakt hver tredje helg. Ledelsens forslag betyr altså hyppigere vakter for alle.

Hovedtillitsvalgt for ordensstyrkene i sentrum, Casper Kaland, sier at stemningen på politihuset er «selvforklarende». Forslaget om vakt annenhver helg vil gjelde om lag 90 av hans 120 medlemmer.

– Hvilke utslag gir forslaget blant politifolkene det gjelder?

– Det er mange som ser etter ledige stillinger, for å si det sånn. Mange vil nok søke seg bort fra orden, og det er ganske nærliggende å tro at mange vil kikke etter stillinger utenfor etaten. Flere og flere ser etter stillinger utenfor huset, sier Kaland.

Vil høre på ledelsen

Samtidig vil han ikke lukke ørene for hva ledelsen har å si:

– Vi skal være lydhøre i forhandlingene og høre på argumentene. Men tenk eksempelvis på samboere og ektefeller som begge jobber i ordensstyrken. De får ikke lov til å gå samme skift, og da må de altså være borte fra hverandre så å si hver helg. Hvis de i tillegg har barn, sier det seg selv at de ikke kan leve med en slik vaktordning. Men også uavhengig av silvilstand og forpliktelser, har en så stor vaktbelastning betydning for privatlivet, sier Kaland.

Han håper nå at forslaget fra ledelsen er et forhandlingsutspill, og ikke reelt ment.

Vaktlisteansvarlig for stor-Bergen, politiinspektør Magnus Stub Nilsen, bekrefter at forslaget fra ledelsen legger opp til vakter annenhver helg.

– Det er det forslaget som er sendt ut til alle driftsenhetene. Forslaget gjelder den uniformerte politistyrken i sentrum, Fana, Laksevåg/Fyllingsdalen og Arna/Åsane/Osterøy.

– Hvordan tror du reaksjonen på dette blir?

– Vi får se når forhandlingene begynner. Jeg må springe ut døren nå.

– Tror du dette er noe politifolkene kan gå med på?

– Som sagt: Vi får se når forhandligene begynner. Her er det voksne, forstandige folk. At vi er uenige, er helt sikkert, men motparten er voksne folk som kan skille sak og person. Men det blir nok høy temperatur.

– Er dette et klokt forslag i dagens situasjon, der politifolk allerede klager over for stor vaktbelastning?

– Det blir en tankerekke som jeg ikke har lyst til å dele med deg akkurat nå.

– Da BT for to uker siden skrev at vaktforslaget innebar vakter annenhver helg, sa du at det forslaget var revidert?

– Det er gjort noen noen justeringer, ja, men det endrer ikke at vi legger opp til vakter annenhver helg. Justeringene ble gjort etter å ha sjekket lovligheten av vaktlistene opp mot arbeidstidsreglementet, som er en komplisert affære. Men ingenting er endelig, det er umulig å si hva som kommer ut av forhandlingene, sier Stub Nilsen.

Si din mening om turnuskonflikten!