Karl Rossland hos Barnebygg AS fortviler. Barnehagen med 220 plasser skulle stått klar 1. august i år. 600 familier har meldt sin interesse. Så langt er ikke engang reguleringsplanen godkjent. Når anleggsmaskinene kan ta fatt, er foreløpig helt uvisst.

Full dekning i 2012?

— Regjeringen tror visst det er penger som mangler i barnehageutbyggingen. Det er helt feil. Problemet er å skaffe nok regulerte tomter, sier Rossland til Bergens Tidende.

— Med dette tempoet blir det ikke full barnehagedekning før i 2010 eller 2012, legger han til.

Barnebygg har kjøpt landets kanskje dyreste barnehagetomt av Bergen kommune. 10 millioner kroner betaler firmaet for brannstasjonstomten nedenfor Rå skole.

Utbyggingsfirmaet på Karmøy satte alle kluter til. Så ble det krøll med omreguleringen.

I april kom fylkesmannen i Hordaland med innsigelse på planene. Etter fylkesmannens mening er tomten på Rå dårlig egnet til barnehagebygg blant annet på grunn av støy og forurensing.

Siden har det vært mest møtevirksomhet og lite fremdrift.

Nå er støyen målt og funnet akseptabel, hvis det blir bygget en støyvoll mot Steinsvikvegen. Riss Landskap har foretatt en grøntfaglig vurdering og skriver at barnehagetomten stort sett er et lite brukt villnis.

Liv Skreden, barnerepresentant i komité for miljø- for byutvikling konkluderer med at Rå skole ønsker barnehagen velkommen, og at utbyggingen vil gjøre området mer tilgjengelig.

Nekter å krympe

Noen løsning for gigantbarnehagen er det likevel ikke blitt, heller ikke etter at den ble drøftet på et møte der både fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen og barnehagebyråd Hans-Carl Tveit deltok.

Fylkesmannen har sagt seg villig til å droppe innsigelsen dersom barnehagen krympes.

Dette nekter imidlertid utbygger:

— Det er helt uaktuelt, i hvert fall ikke med den tomteprisen vi har betalt. Vårt konsept handler dessuten om å drive store barnehager. En vanlig fire avdelings barnehage med 60 barn vil vi ikke bygge, sier Karl Rossland.

Barn mot barn?

Hans-Carl Tveit er ikke optimist med tanke på å komme til enighet. Hvis ikke innsigelsen trekkes, havner saken i departementet. Det kan være politisk riktig, sier Tveit.

— For de store byene kan det være greit å få en avklaring på hvordan vi skal innfri barnehageløftet uten å gå inn på grøntarealer, sier han.

— Er det ikke viktig å ta vare på de grøntarealene som er igjen i tettbygde byer?

— Her blir det fremstilt som at barns interesser kolliderer med barns interesser. Jeg mener at et moderne barnehagebygg gjør et grøntområde mer tilgjengelig på ettermiddager og i helgene. Vi bygger ikke lenger barnehager med planerte lekeområder og høye gjerder. Tvert imot er vi interessert i å bruke terrenget, sier Hans-Carl Tveit.

BARNEHAGESTRID: I krattskogen mellom Rå skole og Lagunen vil private utbyggere åpne en av landets største barnehager. Fylkesmannen har sagt nei, og saken er på vei til Miljøverndepartementet.
JAN M. LILLEBØ