En mørk gate uten fortau er det som møter beboerne i den nye bydelen ved Damsgårdssundet når de skal ut om kvelden. Et par lys er montert på et gammelt industribygg, og noen av nybyggene har fått et par lykter. Men det er all belysning på flere hundre meter i industriområdet. Lysstolpene står uten lys.

I over ett år har Bjørn Skauge, som er styremedlem i Ternen borettslag, jobbet for å få på plass gatelys. Han har sendt brev og skrevet e-poster, uten at det nytter.

- Jeg synes det er helt håpløst. Det føles som å slåss mot vindmøller. BOB og Bergen kommune skylder på hverandre. BOB påstår de har hatt møte med kommunen der de har blitt enige om at det er kommunens ansvar, men det skjer ingenting. Nå begynner jeg å bli lei, sier Skauge.

BOB står bak utbyggingen av Ternen borettslag, som var innflytningsklart for to år siden. Skauge sier beboerne er klar over at det vil være ulemper ved å bo i utbyggingsområde, men forstår ikke hvorfor gatene må være mørke.

Hærverk og innbrudd

— Nå begynner det å øke med innbrudd og ruteknusing her, både i de nedlagte bygningene og i sykkelbutikken. Der er det meste av vinduer rasert, sier han.

Beboerne i Damsgårdsveien føler seg utrygge når de må gå gjennom det mørke området. Lørdag skrev BT at voldtektene som har skjedd i sentrumsgatene i Bergen har det til felles at det har skjedd på mørke steder.

Prosjektsjef Ole Herbrand Kleppe i BOB forstår beboernes frustrasjon.— Sånn som vi opplever det, har kommunen ikke prioritert å få lys i de strekningene i gaten som nå er mørklagt. Vi har satt opp lys på våre byggeplasser og langs gjerder der vi jobber, men deler av gaten har vært mørklagt i flere år, og det er ingen som skjønner hvorfor den ikke er belyst, sier Kleppe.

Også han har vært i kontakt med Samferdselsetaten gjentatte ganger for å få mer belysning i Damsgårdsveien.

- Vi har purret på kommunen flere ganger, men det er en tung materie. Jeg forstår ikke hvorfor kommunen ikke kan få lys i gatene de har ansvar for. Vi er like interessert i at kommunen skal få lys i gaten som alle andre, sier Kleppe.

Men så enkelt er det ikke. Avdelingsleder Svein-Arne Langeland i Samferdselsetaten mener andre bør ta ansvar.

Peker på andre

—  Lysene er fjernet i forbindelse med arbeid på veien. Det er de som har bygget ut som har fjernet det, og vi mener de må reetablere det, sier Langeland.

Han mener ulike entreprenører og byggherrer er ansvarlig for mørkleggingen.

— Men dette er en kommunal vei, er det ikke da kommunen som har ansvaret?

— Det er mulig at kommunen til slutt må gjøre det. Men vi er ikke der ennå, sier han.

— BOB sier kommunen må ta ansvar?

-Vi er ikke er enige med BOB. Vi står fortsatt på at det er entreprenører og byggherrer som er ansvarlige, sier Langeland.

Settebyråd Hilde Onarheim mener dette er noe byrådet må følge opp.

- De som bor der som blir skadelidende. Her må man finne en løsning, sier Onarheim.

Hva mener du?