En 48 år gammel mann er av Sunnhordland tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel for seksuelle overgrep mot sin stedatter. Han må også betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til jenten.

Overgrepene skal ha startet da jenten var om lag ti år og fortsatte frem til hun var passert fjorten år. Jenten får fremdeles oppfølging fra barnepsykiatrien som følge av det hun har vært utsatt for, ifølge dommen.

— Saken har vært en forferdelig belastning for jenten, sier bistandsadvokat Iren Dyrseth.

La vekt på jentens forklaring Både tiltalte og fornærmede forklarte i retten om seksuelle handlinger fra tiltaltes side som startet med beføling men ble gradvis grovere, ifølge dommen.

Tiltalte forklarte at det første samleiet skjedde da jenten var passert fjorten år. Retten la imidlertid vekt på jentens forklaring og fant det «bevist utover rimelig tvil» at samleie skal ha funnet sted før hun fylte fjorten år.

Sunnhordland tingrett dømmer dermed mannen for å ha hatt seksuell omgang med barn under fjorten år (Straffelovens § 195, første ledd).

Han dømmes også for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år (Straffelovens § 196 første ledd).

I tillegg dømmes han for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 18 år som han hadde omsorg for (Straffelovens § 199 første ledd). Dette var i samsvar med tiltalen mot mannen.

Uenige om erstatning

«Retten legg stor vekt på tilståinga til NN. Han har, slik retten ser det, etter beste evne lagt korta på bordet. Dette har ikkje berre letta etterforskinga, men er også eigna til å betra situasjonen for den fornærma», heter det i dommen.

— Foreløpig må vi sette oss ned og vurdere dommen og vurdere en eventuell anke, sier mannens forsvarer Øyvind Gaute Berg.

Advokaten registrerer at fengselsstraffen er mildere enn aktors påstand om tre års fengsel, og tror mannens tilståelse av overgrepene har bidratt til å redusere straffen noe.

For øvrig mener advokaten at oppreisningserstatningen på 150.000 kroner er høy.

— Den ligger høyere enn vanlig i slike saker, sier advokat Berg.

— Jeg mener retten har landet på riktig nivå sett i lys av en tilsvarende dom som nylig falt i Høyesterett. Også der fikk fornærmede tilsvarende beløp, sier bistandsadvokat Dyrseth.

Aktor Arvid Malde var på reise og ikke tilgjengelig for kommentar i går.