Nordhordland tingrett avsa i august 2001 en dom hvor den bedrageridømte ostringen Stefan Hilt og hans firma Multimedia Import Norge, mistet retten til domenenavnet "PlayStation2.no".

Hilt ble dømt til å betale saksomkostninger på nærmere 70 000 kroner. Stefan Hilt anket dommen en måned senere, i september 2001, melder NRK Hordaland.

Ankesaken skulle startet i lagmannsretten mandag, men ble avvist fordi Stefan Hilt ikke hadde betalt inn rettsgebyr.

Stefan Hilt er en av deltakerne i "Farmen". Han hadde frist til 8. august med å betale saksomkostningene på 360 000 kroner.

MÅ PUNGE UT: Stefan Hilt må betale Sony 360.000 kroner.