Gründeren fra Osterøy soner for tiden en dom på ni måneders fengsel for bedrageri og dokumentforfalskning. Nå risikerer han ytterligere fengselsstraff.

Hilt tiltales nemlig for å ha avgitt falsk forklaring i Nordhordland skifterett i mai 2002 i forbindelse med en konkursbegjæring.

Han skal ha manipulert et dokument fra banken for å gi inntrykk av at han ikke var insolvent. Hilt erkjenner straffskyld, men mener aktors påstand om 18 dagers ubetinget fengsel er for streng.

HERMAN H.: Hilt tiltales for å ha avgitt falsk forklaring i Nordhordland skifterett i mai 2002 i forbindelse med en konkursbegjæring.