Det er planane om Kjøsnesfjorden kraftverk, med deler av nedslagsfeltet og reguleringen inne i nasjonalparken, som er tema for statsråden.

Etter møtet med folkevalgde i Jølster skal Steensnæs ta tenkepause før regjeringen tek den endelege stillinga til ei kraftutbygging som har fått nei i NVE. (NTB)