Sentrale arbeiderpartipolitikere i Hordaland la ikke skjul på sin store overraskelse og skuffelse da de fredag ettermiddag kommenterte helseminister Tore Tønnes avgjørelse.Både fylkesordfører Gisle Handeland, stortingsrepresentant Ranveig Frøiland og finansbyråd Trond Tystad var nedtrykt og svært forundret over at Bergen var vraket som hovedsete for helseforetaket for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergenskvinne til topps Administrasjonen får trolig en stab på omkring tjue personer. Handeland regnet med at det er helt nødvendig å hente fagfolk med spesialkompetanse fra Bergen.Eneste lyspunktet, slik Handeland og Frøiland ser det, er at styrelederen er bosatt i Bergen. Begge er svært tilfreds med at adm. direktør Anne Kverneland Bogsnes er utpekt.Hun er i dag toppsjef i Rolls-Royce Marine AS og var tidligere direktør ved Ulstein Støperier. — En drivende kraft - Jeg kjenner henne som en dyktig kvinne, ja, som en drivende kraft som leder, sa Gisle Handeland på en hastig innkalt pressekonferanse. Det var Handeland selv, som fylkesordfører, som hadde foreslått Kverneland Bogsnes til styret.I styret finner vi ellers blant annet professor Jon Lekven fra Bergen, helse- og sosialsjef Anni Felde fra Byrkjelo og daglig leder Gerd Kjellaug Berge fra Selje, mens Øyvind Watne fra Førde er en av de ansattes representanter. Nærhet et «problem» Både Handeland og Frøiland stilte seg uforstående til at statsråden hadde prinsippielle innvendinger mot å legge administrasjonen til byer med store universitets- og regionsykehus.Ved siden av Bergen er dermed både Trondheim og Tromsø tapere, ettersom hovedsete i to av de andre helseregionene blir plassert i Stjørdal og Bodø.- I en oppbyggingsfase for de nye helseforetakene ville det tvert imot ha vært en fordel å legge hovedsetet nær universitets- og forskningsmiljøet, mente Handeland. Pasientene vil merke lite Frøiland var på sin side overbevist om at pasientene ikke vil lide på grunn av reformen. Hun la også vekt på at stedsvalget for administrasjonssetet ikke vil forsure forholdet mellom Stavanger og Bergen.- Vi er ikke røvere som mener at absolutt alt skal ligge i Bergen. Men regjeringen har ikke gitt administrasjonen noen god start, tilføyde Tystad.

OVERRUMPLET: Gisle Handeland og Ranveig Frøiland ble overrumplet av helseminister Tore Tønne. Foto: Eirik Brekke