– Vi er aktivt på banen og har arbeidet med dette i to-tre uker allerede. Vi har et godt faglig miljø her i byen, og det teller mye at vi har landets nest største finansmiljø, sier ordfører Leif Johan Sevland (H).

– Du mener vel nest størst utenfor Oslo?

– Nei, jeg mener det jeg sa. Vi har bl.a. Skagen-fondene og to store energiventures, i tillegg til andre sterke finansmiljøer. Derfor mener jeg at vi har gode kort på hånden, og de bruker vi bevisst overfor regjeringen, sier Sevland.

Regjeringen – det vil i dette tilfellet si næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) – har ikke signalisert med et ord hvor det statlige selskapet skal plasseres.

– Absolutt utenfor Oslo

Den nye lederen av Stortingets næringskomité, Ola Borten Moe (Sp) sier rett ut at investeringsfondet som er omtalt i statsbudsjettet «absolutt bør plasseres utenfor Oslo».

Han vil ikke være mer presis når BT går ham på klingen, men svarer bare at fondet må bygge på «eksisterende strukturer». Det vil si å støtte seg til etablerte finansmiljøer.

Komitékollega Torbjørn Hansen (H) er derimot krystallklar: Investeringsfondet må lokaliseres i Bergen. Alle saklige argumenter taler for det, slik han ser det.

Svar om en måned?

Ola Borten Moe, som representerer Sør-Trøndelag, sier at næringskomiteen nettopp har begynt arbeidet med denne del av budsjettet, og vil ha sine merknader klar i månedsskiftet november-desember.

– Peker Trondheim seg ut som naturlig stedsvalg?

– Jeg har ikke noen preferanse på dette stadiet. Det eneste som vel kan sies er at Oslo med sine 34.000 statlige arbeidsplasser strengt tatt ikke har behov for flere. I budsjettinnstillingen håper jeg at vi kan si noe om lokaliseringen, sier Borten Moe.

– Fortrinnsvis i Bergen

– Jeg er skeptisk til hele dette konseptet, og foretrekker heller at midlene brukes på næringsrettet forskning eller på allerede eksisterende investeringsfond, sier Torbjørn Hansen.

Han erkjenner likevel at regjeringen vil få det som den vil når saken skal behandles i Stortinget. Dermed vil neste slag stå om lokaliseringen, og Torbjørn Hansen er for sin del ikke i tvil om hva som er beste løsning:

– Jeg mener at dette fondet kan og bør etableres utenfor hovedstaden, og fortrinnsvis i Bergen. Det er langs kysten og i stor grad på Vestlandet vi finner de næringene fondet skal investere i. Da blir det unaturlig og tungvint å ha en investeringsstab sittende i Oslo, sier Hansen.

KOM TIL STAVANGER!: Ordfører Leif Johan Sevland (H) jobber knallhardt for å få investeringsfondet til sin by.
Hansen, Alf Ove