Den brennhete striden mellom Bergen og Stavanger om nevrokirurgien har sitt utgangspunkt i noe som de fleste ville kalle en liten detalj i den store sykehussammenhengen: Hvem som skal utføre et beskjedent antall middels kompliserte hjerneoperasjoner i året. Dragkampen har hittil fått Rogaland til å si nei til planene om Vestlandsregionen.

Dårlig klima

— Denne striden lar seg ikke løse lokalt. Helseministeren må gripe inn, sier Ellen Solheim. Hun er Kristelig Folkepartis fremste talskvinne i fylkespolitikken i Rogaland.

Som styremedlem i Helse Vest har hun frontet standpunktet til fagmiljøet på sykehuset i Stavanger.

BT møter henne i Fylkeshuset i Stavanger like etter hun har gitt sine kolleger i fylkesutvalget beskjed om at KrF ikke kan gå for en Vestlandsregion.

— Det var leit. Vi har vært positive til å gå inn for en stor og kraftfull Vestlandsregion. Men nevrokirurgistriden har fått oss til å skifte mening. Klimaet er ikke modent for samarbeid nå, sier Solheim.

Svekker sykehuset

— Denne saken gjelder så mye mer enn en håndfull hjerneinngrep, sier nevrokirurg Roald Baardsen ved nevrologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus.

— Det dreier seg i virkeligheten om to ting som henger nøye sammen: opprettholdelse av kompetanse og folks tillit til sykehuset. Vi er rett og slett redde for at kvaliteten på hele sykehustilbudet vårt skal bli forringet.

— Hvordan?

— Fordi det er enighet om at Stavanger fortsatt skal opprettholde akuttberedskap for hodeskader, og vi skal også fortsatt foreta nevrokirurgiske inngrep på rygg og nakke. For å bevare ekspertisen på slike inngrep er det helt nødvendig å ha muligheten til å utføre operasjoner på dagtid under roligere forhold. Det er dette de vil ta fra oss. Tenk deg en lege som får inn en stor hodeskade etter en trafikkulykke. Da er det viktig å kunne vurdere og diagnostisere raskt. Bare rutine og erfaring kan gi den ballast som trengs i slike tilfeller. Vi trenger leger med kompetanse som går ut over akuttberedskapen.

Dattersvulster

— Hvilke typer inngrep er det dere vil beholde?

— De store, kompliserte hjerneoperasjonene må Haukeland ha spisskompetansen på. Men vi må ha anledning til å foreta andre typer hjerneinngrep, for eksempel dattersvulster i forbindelse med kreft. I slike tilfeller dreier det seg dessuten ikke sjelden om pasienter i den siste fasen av livet som gjerne vil være i sitt vante miljø og som det er en stor belastning for å bli transportert av gårde til Bergen.

Trenger trening

Klinikksjef Jan Petter Larsen ved samme avdeling understreker at det er enighet om mye i denne saken.

— Behovet for akutt nevrokirurgi er alle enige i. Statsråd Sylvia Brustad sier det. Helse Vest sier det. Helse Bergen sier det.

— Problemet er at store akutte inngrep, som vi må ha beredskap for 24 timer i døgnet, krever at det jevnlig utføres lignende planlagte inngrep på dagtid.

— Regelmessig trening er helt nødvendig for å opprettholde kompetansen i hele behandlingsteamet, ikke bare hos kirurgene, men også hos sykepleiere, anestesipersonell og de som skal ta seg av pasienten etter inngrepet. Og det er avgjørende for i det hele tatt å få nevrokirurger til å jobbe hos oss, sier Larsen.

Ingen trussel

— Dette er grunnen til at vi holder så hardt på at vi vil beholde muligheten til å utføre hjerneoperasjoner i Stavanger, sier klinikksjefen.

— Og vi har veldig vanskelig for å forstå at dette skal utgjøre en trussel mot fagmiljøet på Haukeland, legger han til.

— Særlig når vi er helt enige i at alle mer avanserte svulstoperasjoner skal gjøres i Bergen og også det meste av all annen avansert nevrokirurgi. Hovedaktiviteten for våre nevrokirurger vil være akuttfunksjonen og operasjoner på ryggsøylen fra nakken og ned, sier Larsen.

IKKE I TVIL: Roald Baardsen på nevrologisk avdeling ved Stavanger sykehus er overbevist om at det rette vil være det beste for alle parter å beholde en viss aktivitet med hjerneoperasjoner i Stavanger. Her på en av operasjonssalene som blir benyttet ved de omstridte operasjonene.

IKKE I TVIL: Roald Baardsen på nevrologisk avdeling ved Stavanger sykehus er overbevist om at det rette vil være det beste for alle parter å beholde en viss aktivitet med hjerneoperasjoner i Stavanger. Her på en av operasjonssalene som blir benyttet ved de omstridte operasjonene.