Denne ukens ukjente bilder er utlånt til oss av Klara Selvik, som et resultat av den bildeinnsamlingen som pågår i Åsane. Bildene viser 10 staute steinarbeidere i full gang med å bygge det som skulle bli driftsbygningen i Vinddalen i Åsane.

Alle som kommer til Vinddalen for første gang blir forundret når de ser den kjempestore løen. I sin tid var den trolig den største driftsbygningen i hele Hordaland.

Skipsreder Haakon J. Wallem i Ervik (1870-1951) kjøpte i 1937 de to gårdsbrukene i Vinddalen. Opprinnelig var dette to husmannsplasser under Jordal. Wallem bodde aldri i Vinddalen selv, men lot selgerne få bo der videre. I tillegg leide han inn ekstra arbeidskraft. Frode Fyllingsnes skriver i ”Åsane – i fortid og nåtid” at skipsreder Wallem hadde stor interesse for jordbruk og at han ville omskape Vinddalen til et mønsterbruk. Han sendte derfor byggmester Ole Eide til Stockholm for å ”orientere seg om det nyeste innen svensk fjøsstell og meieridrift”. Etter dette tegnet byggmester Ole Eide (1897-1989) det som skulle bli driftsbygningen i Vinddalen. Byggingen av løen startet i 1938, og den var nesten ferdig da krigen kom i 1940. Det var ikke spart på noe under byggingen, veggene i fjøset var fliselagt! Til selve byggingen skaffet byggmester Eide folk både fra sin egen hjembygd Jondal og fra Selviken.

Disse bildene er trolig tatt i 1938 eller 1939. Det er ikke umulig at bildene er tatt samme dag, og at det er de samme personene som er med på begge bildene. Det ser ut til at steinen som ble brukt til bygging av løen ble hogd ut på stedet. Se nøye på bildene av løen og se det flotte håndverket (steinarbeidet) som er gjort!

Kjenner noen av leserne igjen personene på bildene?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen.

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra neste høst.

Lenker:

**Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag her

Flyfoto fra Eidsvåg, Selvik, Jordal, Ervik og Åstveit fra 1960-tallet**

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Historiebok på rekordtid

Suksess for bygdeboken

Ukens ukjente bilder

Den ferdigbygde Vinddalsløen. Bildet er utlånt av Ole Egil Eide (sønn av byggmester Ole Eide).