— Så lenge det er olje i drift i sjøen og den griser til strendene på Fedje og innover i fjordsystemet, kan vi ikke si vi har kontroll. Men det legges ned en stor innsats for å få kontroll, sier fungerende fiskeriminister Dag Terje Andersen.

Sammen med miljøvernminister Helen Bjørnøy kom han med fergen til Fedje i går ettermiddag. Statsrådene ble møtt på fergekaien av en horde journalister, representanter fra Bellona, Villmarksfondet og Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund.

Ministerne ble pepret med kritiske spørsmål om hvorfor arbeidet med å håndtere oljesølet på Fedje ikke var kommet i gang mer enn to døgn etter forliset.

På BTs spørsmål om hvordan Andersen reagerer på Fedje-folkets frustrasjon over at opprenskningen på øyen kom så sent i gang, sier Andersen at han forstår at det kan oppleves som opprørende.

- Vi føler med dem

— Det var derfor vi kom til Fedje i dag, for å snakke med den politiske ledelsen i kommunen og befolkningen. Vi føler med dem. Vi ønsker også å snakke med aksjonsledelsen for å høre deres vurdering av oljesølet og arbeidet med å fjerne det. Kystverket jobber på spreng for å få kontroll over situasjonen.

— Folk her på Fedje spør om det kommer til å rulle hoder i Kystverkets ledelse etter det folk her oppfatter som utilstrekkelig innsats for å stoppe og fjerne oljetilgrisingen?

— Det er altfor tidlig å si noe om dette. Nå er vi fokusert på raskest mulig å begrense skadene. Senere skal vi gjennomgå hele saken og se på oljevernberedskapen, sier Andersen.

Og legger til at han forstår at folk er opprørte over at oljeverndepotet ble flyttet fra Fedje til Florø.

Opprørt lokalbefolkning

Flyttingen av oljeverndepotet har aldri vært akseptert av politikere og menigmann på Fedje.

I forbindelse med flyttingen, ble Fedje-folket forsikret om at oljevernberedskapen - med tanke på den store tankbåttrafikken til og fra Mongstad og Sture - ikke skulle svekket.

De fikk høre at oljevernutstyret ville komme raskt på plass ved en ulykke ved Fedje. Realiteten viser noe annet. Det ble gjort spede forsøk på en oljeaksjon på øyen lørdag formiddag. Så ble det stans i over ett døgn. Først søndag ettermiddag kom opprenskningsarbeidet i gang.

- Dramatisk misforhold

En av dem som er svært kritisk til Kystverket, er medlem av fylkesutvalget i Hordaland, og tidligere ordfører i Fedje, Gisle Handeland fra Ap. forsøket på å stanse oljen kom i gang.

— Det er et klart misforhold mellom realitetene og den informasjon Kystverket har gitt gjennom mediene. Det er på altfor mange punkter et dramatisk misforhold mellom det Kystverkets ledelse sier, og mangelen på konkret handling ute i felten. Kystverket har et alvorlig forklaringsproblem, sier en oppbrakt Handeland når BT møter ham i det tilgrisede Fyrsundet.

Andre som BT snakket med på Fedje i går, er like frustrerte som Handeland.

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.