JARLE NATLAND

Styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy (Sp), er ikke blitt mer pessimist etter gårsdagens møte med Sylvia Brustad, der både Helse Vest og Helse Stavanger var representert. Kvaløy velger å tro at Helse Vest-styret ikke våger å gå for en løsning som departementet ikke har klarert.

— Jeg er blant dem som mener at det er svært små forskjeller i synspunktene fra Helse Stavanger og Helse Vest. Vi i Stavanger har overhodet ikke tanker om å utfordre det etablerte fagmiljøet i Bergen, sier Kvaløy.

Statsråden åpner for å overprøve et eventuelt «feil» vedtak i Helse Vest. De som kjemper for et fortsatt nevrokirurgitilbud i Stavanger, hadde håpet at departementet og helse- og omsorgsministeren personlig ville ta den ubehagelige avgjørelsen - og at det dermed ville være politiske og ikke bare faglige og medisinske hensyn å ivareta.

I stedet blir den knusende rapporten fra Helsedirektoratet sendt over til Helse Vest, med beskjed om at styret i Helse Vest skal ta den endelige beslutningen basert på rapporten. Det vil trolig skje i et styremøte 8. november.

Nå er håpet hos Stavanger-tilhengerne at Brustad holder muligheten åpen for å overprøve Helse Vest-styret.

— På bakgrunn av den beslutningen som styret for Helse Vest fatter, må jeg vurdere om kompetansen til endelig beslutning ligger hos styret, eller om den hører hjemme i departementet, sier Brustad.

Styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy (Sp), er ikke blitt mer pessimist etter gårsdagens møte med Sylvia Brustad, der både Helse Vest og Helse Stavanger var representert. Kvaløy velger å tro at Helse Vest-styret ikke våger å gå for en løsning som departementet ikke har klarert.

— Jeg er blant dem som mener at det er svært små forskjeller i synspunktene fra Helse Stavanger og Helse Vest. Vi i Stavanger har overhodet ikke tanker om å utfordre det etablerte fagmiljøet i Bergen, sier Kvaløy.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende