— Det er fantastisk fint at Trond Mohn vil gi penger. Vi er veldig takknemlig for gaver fra det private næringslivet, både til forskning og til bygg, la det være helt klart, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

Ifølge statsråden er det feil at regjeringen ikke ønsker å ta imot gaver fra private. Spørsmålet er, sier hun, hvordan dette skal gjøres.

Les også: Fikk ikke gi 300 millioner

- Kan ikke vente

Staten vil unngå unødig høyt press i økonomien, og blant investeringene som holdes tilbake er nytt høyskolebygg i Bergen.

— Jeg vet jeg her sier noe andre har sagt før meg, men nytt høyskolebygg i Bergen står veldig høyt opp på listen. Vi kan ikke vente til konjunkturene faller. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at denne prosessen kommer på skinner så fort som mulig.

— Når blir det?

— Jeg vil legge stor vekt på at vi får en avklaring raskest mulig. Dette er også noe jeg vil ta opp igjen i fremtidig kontakt med Mohn og høyskoleledelsen, sier statsråden.

Konkret når avklaringen kan komme vil hun ikke si noe om.

Djupedal ble overkjørt

Tora Aasland sier det er naturlig for departementet å holde kontakten med Trond Mohn «slik at spleiselaget blir så konstruktivt som mulig».

— Det er et godt puff for oss i regjeringen å få en slik gave og vilje til å bidra. Så er det opp til oss å ta imot gaven på en god måte.

Spørsmålet er om Tora Aaslands velvilje er nok. Hennes forgjenger Øystein Djupedal ble i hvert fall overkjørt i kampen for nye kunnskapsbygg til Bergen, ifølge Oddny Miljeteig.

Hun er leder for SVs utdanningspolitiske utvalg og partiets gruppeleder i Bergen bystyre.

— Jeg vet at Øystein Djupedal har argumenter seg mest i hjel for kunnskapsbygg til Bergen, sier Oddny Miljeteig.

Hordaland SV krever at Jens Stoltenberg får pengene på plass. I et brev til statsministeren og finansminister Kristin Halvorsen tidligere denne måneden klagde lokallaget over de manglende bevilgningene til høyskolebygg og tannlegeutdanning.

Kritiserer avslaget

Bergens byrådsleder Monica Mæland (H) sier det er fantastisk av Trond Mohn å ville gi 300 millioner til nytt høyskolebygg.

— Og like fantastisk er det at departementet ikke ville ta imot gaven. Det er helt utrolig at Mohn blir avvist på en slik måte, sier Mæland.

Hun synes det er merkelig at argumentet om høykonjunktur tilsynelatende bare går ut over utdanningsbygg i Bergen.

— Dette argumentet gjelder åpenbart ikke andre steder enn på Vestlandet. I tillegg bygger også staten som bare det gjennom Entra Eiendom, sier Mæland.

Trond Mohn selv sier han ikke vil blande seg inn i den politiske striden om høyskolebygget. Men, sier Mohn:

— Dette med utdanning og at vi må øke kunnskapsnivået i landet er noe alle er enige om. Og når vi er enige om det burde vi kanskje gjøre en ekstra innsats for å få i gang de institusjonene som trenger nye bygg.

Junge, Heiko
Deisz, Ørjan