BT skrev mandag om hvordan Navs hjelpemiddelsentraler ifølge advarsler fra ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere kaster brukbare hjelpemidler i stedet for å levere dem ut til nye brukere.

Samme dag overtok arbeidsminister Hanne Bjurstrøm nøklene til sitt nye kontor. Nå ber hun Nav om en redegjørelse for hvordan etaten arbeider med gjenbruk av hjelpemidler.

— Miljøhensyn

— Både miljøhensyn og hensynet til best mulig utnyttelse av offentlige midler tilsier at gjenbruk av fullt ut brukbare hjelpemidler er et viktig mål. Dette er en sak jeg vil se nærmere på. I dag har departementet derfor sendt et brev til Arbeids- og velferdsetaten der vi ber om en særskilt redegjørelse for etatens retningslinjer og praksis for bruk og gjenbruk av hjelpemidler, sier Bjurstrøm.

I brevet som ble sendt til Arbeids- og velferdsdirektoratet i går, viser departementet til BTs oppslag. Der påpekte blant andre en tidligere direktør ved hjelpemiddelsentralen i Oslo at Nav sparer penger på å kaste hjelpemidler. Sentralene må selv betale for å klargjøre hjelpemidler til gjenbruk, mens nyinnkjøp belastes et nasjonalt stønadsbudsjett.

Overfor BT avviste seksjonssjef Tron Helgaker i Arbeids- og velferdsdirektoratet at det er gitt sentrale føringer om å redusere gjenbruk av hjelpemidler. Han viste til at sentralene når de fastsatte målene for gjenbruk, og at de holder budsjettene sine.

Departementet har nå også bedt om en redegjørelse for hvordan direktoratet styrer og følger opp Navs arbeid med gjenbruk.

Høring i Stortinget

TV 2 fortalte mandag at det ved hjelpemiddelsentralen i Rogaland en gang i uken kommer ansatte fra kommuner og helseforetak for å hente hjelpemidler som Nav vil kassere. Sykehus og kommuner med stramme budsjetter vil svært gjerne bruke utstyret som Nav mener det blir for dyrt å sette i stand.

BT vet at det også ved sentralen i Hordaland gis bort en del hjelpemidler til kommuner og sykehus, men ikke på en like systematisk måte.

På bakgrunn av TV 2s opplysninger ber departementet også om en redegjørelse for sentralenes praksis med å gi bort hjelpemidler, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for denne praksisen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått frist til 15. januar med å svare på spørsmålene fra departementet.

Samme dag skal Riksrevisjonens rapport om Nav behandles i en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

En av komiteens medlemmer, Hans Olav Syversen (KrF) har allerede varslet at han vil ta opp problemstillingen rundt kasting av hjelpemidler i høringen.

— Det ser ut som man har en bruk og kast-filosofi. Både fra et forvaltningssynspunkt og fra et miljøsynspunkt er dette så alvorlig at jeg synes det er grunn til å forfølge saken, sa Syversen til BT tirsdag.

Hva synes du om praksisen? Si din mening her.

PÅ DYNGEN: BT har gjennom flere dager observert hvordan Navs hjelpemiddelsentral på Kokstad kaster rullestoler, rullatorer, sykler, badekar og andre hjelpemidler i containere som ender her i Rådalen. Foto: Marita Aarekol