Tirsdag fastsatte Fiskeri— og kystdepartementet forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger. Dermed er EU-direktivet om dette en del av norsk lovgivning.

— Dette får ingen konsekvenser for Bergen havn. Vi har allerede satt opp gjerder på terminalene som brukes av utenlandske skip slik EU-direktivet krever, sier havnedirektør Gunvald Isaksen i Bergen og Omland Havnevesen.

Stopper byråden

— I enkelte havner andre steder i Norge blir man nok nå nødt til å iverksette tiltak før utenlandske fartøyer vil bruke havneterminalene. Den eneste konsekvensen av de nye forskriftene for Bergen havns vedkommende, er at vi må nå gå i gang med å utarbeide sikkerhets- og sårbarhetsanalyser og utarbeide en sikkerhetsplan. Dette skal være godkjent og på plass innen utgangen av året, sier Invaldsen.

Den nye forskriften vil slå beina under byråd Lisbeth Iversens målsetting om å fjerne sikkerhetsgjerdene på enkelte av kaiene i Bergen. Havnedirektøren sier det slik:

— Det er ikke aktuelt å fjerne eller endre noe på plasseringen av de eksisterende gjerdene. Vi er bundet av et regelverk fastsatt av FN-organisasjonen International Maritime Organisation. Uten gjerder, ingen utenlandske båter til Bergen havn.

«Statsraaden» slipper

Spørsmålet om det skal settes opp sikkerhetsgjerde også på Bradbenken for å sikre «Statsraad Lehmkuhl», har vært drøftet mellom Sjøfartsdirektoratet, Kystdirektoratet og havnevesenet i Bergen.

— Dialogen har vært god, og det går nå mot en avgjørelse om at vi slipper å gjerde inn seilskuten ved dens faste kaiplass ved Bradbenken, sier havnedirektøren.

Hva synes du om terrorgjerdene? Si din mening i kommentarfeltet under!

HELGE SKODVIN (arkiv)