I forrige uke fikk småbåtbransjen et rapp over fingrene av miljøvernminister Børge Brende for bruk av utrydningstruet teak som dekor i nye fritidsbåter.

Nå mener bransjen at regjeringen må feie for egen dør. Det er nemlig bevilget 3,7 statlige millioner kroner til oppussingen av «Statsraaden» — penger som blant annet er gått til innkjøp av teak.

Hoveddekket på «Statsraad Lehmkuhl» ble skiftet ut i vinter. I alt ble rundt 400 kvadratmeter skiftet ut. Totalt kom renoveringen på tjue millioner kroner.

— Vi kan dokumentere at teaken ikke stammer fra de utrydningstruete skogene i Burma, sier Per Langhelle, daglig leder i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl.

Han understreker at teaken slett ikke er brukt som dekor om bord.

— Her dreier det seg om å ta vare på et kulturminne. Rett og slett å sørge for å bevare «Statsraad Lehmkuhl», sier Langhelle.

De statlige midlene er bevilget over Kulturdepartementets budsjett.

Per Langhelle har full forståelse for dem som nå tar til orde for å bruke tømmer fra søramerikanske regnskoger på en mer kritisk måte enn i de foregående ti årene.

— Samtidig må det gjøres unntak. Vi ville ikke kunne ha beholdt «Statsraad Lehmkuhl» s opprinnelige utseende dersom vi ikke hadde skiftet ut det 90 år gamle dekket med ny teak. Jeg håper det flotte resultatet av oppussingen rettferdiggjør bruken av teak, sier Per Langhelle.