— Dette er virkelig ille og meget sørgelig, for nå har vi ikke så mye å gå på, sier en bedrøvet Per Langhelle i Stiftelsen «Statsraad Lehmkuhl».

Statsstøtten til de tre seilskipene blir mer enn halvert i løpet av et års tid, for også «Christian Radich» og «Sørlandet» blir skadelidende. For inneværende år er statsstøtten 10 millioner kroner, men regjeringen foreslo i høst å redusere beløpet til 7,3 millioner kroner i 2004.

Som om ikke det var nok, førte budsjettforliket med Arbeiderpartiet til at summen ble ytterligere redusert med 2,8 millioner kroner. Dermed får de tre skipene bare 4,5 millioner kroner til fordeling.

Ap uten interesse

— Det var takket være Frp at vi fikk 10 millioner kroner til fordeling på budsjettet for 2003, for kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) har knapt gjort noe for å hjelpe oss. Og Arbeiderpartiet har verken i opposisjon eller i regjeringsposisjon vist noen interesse for å gi støtte til vedlikeholdsarbeidet, sier Langhelle til Bergens Tidende.

Han minner om at det såkalte skværriggerutvalget i juli i fjor foreslo at det ble bevilget 13 millioner kroner som et minimum for å ruste opp de tre seilskipene. På den bakgrunn er det dypt tragisk, slik han vurderer det, at skutene er blitt salderingspost i et politisk forlik.

Verre for «Sørlandet»

— Vi har heldigvis gode allierte i denne byen, ikke minst i venneforeningen, så jeg regner derfor med at vi skal greie å fullføre den gjenværende del av rehabiliteringen som skal foregå nå i vinter. Det gjelder riggen, nye rær og wirer.

Vi skal også være glad for at «Statsraad Lehmkuhl» kom tidlig i gang med rehabiliteringsarbeidet. Det er mye verre stilt med skoleskipet «Sørlandet», for den budsjettutviklingen vi opplever kan bli rene katastrofen for skipet der sør, sier Langhelle.

Politikere uten nytte

For denne ildsjelen i arbeidet med «Statsraad Lehmkuhl» er det et tankekors at det formelig «kryr» av vestlendinger i Stortingets finanskomité - også på regjeringssiden.

— Men det har ikke vært til rare hjelpen for oss. Det vi nå har opplevd var ingen god nyhet for oss som ser verdien i å ta vare på den kulturarven som seilskipene unektelig er, understreker Per Langhelle.

MISTER ÉN MILLION: «Statsraad Lehmkuhl» kom dårlig ut av budsjettforliket mellom regjeringen og Ap. Bergens stolthet får redusert bevilgningene med én million kroner. Bevilgningene til «Statsraad Lehmkuhl», «Christian Radich» og «Sørlandet» ble samlet redusert fra 10 millioner inneværende år, til 4,5 millioner kroner kommende år.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND