Mandag var tre personer fra Statskog på befaring på Herdla fort. Sammen med en kommunal delegasjon med ordfører Kari Manger i spissen, var Statskog representert med administrerende direktør Asbjørn Mathisen, Morten Kildal og bergenskontorets leder Nils Lygre.

Mathisen sier til Bergens Tidende at Statskog i utgangspunktet har vært interessert i å overta det nedlagte fortet med 175 mål friluftsareal og 100 mål bygninger for å sikre det for allmennheten.

Det er Skifte Eiendom — selskapet som Forsvarsdepartementet har opprettet for å selge unna eiendommer rundt om i landet - som står for salget. Dette er eiendommer som Forsvaret ikke lenger har bruk for.

Sponheim positiv

Landbruksminister Lars Sponheim, V, som er generalforsamling i Statskog, sa til Bergens Tidende for en måned siden at han var innstilt på å bidra til at det store området på Herdla blir sikret for allmennheten. Statskog eier mange eiendommer rundt om i landet og har mye penger.

— Litt forenklet kan du si at vi foreslår at kommunen bruker forkjøpsretten og at Statskog betaler, sa Sponheim.

Etter befaringen i går, har altså Statskog nå trukket seg ut av diskusjonen om hva som skal skje med det unike friluftsområdet på nordspissen av Askøy.

Askøypolitikerne har sagt seg interessert i å kjøpe Herdla fort, men ikke til den prisen Skifte Eiendom forlanger - 8,7 millioner kroner.

Overrasket ordfører

— Jeg ble litt overrasket over meldingen fra Statskog, ikke minst på bakgrunn av uttalelsene fra Sponheim, sier Askøy-ordfører Kari Manger til BT.

— Rådmannen og jeg var i Oslo 18. mars og hadde et møte med Sponheim der han oppfordret oss til å ta et møte med Statskog. Deres oppsummering etter mandagens befaring var at på grunn av de tunge bygningsmassene på eiendommen, var det ikke aktuelt for Statskog å kjøpe Herdla fort, sier Kari Manger.

Askøy-ordføreren sier at de grønne områdene på 175 mål er taksert til 119.000 kroner. Det er alle bygningene på til sammen 100 mål som trekker taksten opp til 8,7 millioner kroner samlet.

Askøy kommune vil fortsette dialogen med Statskog og Direktoratet for å få sikret dette området for allmennheten, sier Kari Manger.

DN kjøper friluftsområdet

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har sagt seg interessert i å kjøpe deler av eiendommen.

Rådgiver Pål Theodorsen i DN sier til BT at direktoratet har sagt at det kan tenke seg å kjøpe friluftsområdet og kaien i Herdlevågen. Men DN er i enda mindre grad enn Statskog i stand til å påta seg ansvaret for vedlikehold av de store bygningene. For at DN skal gå inn, må Askøy kommune gjøre om sitt vedtak der de la ned bygge- og deleforbud for eiendommen.

I det reviderte statsbudsjettet som legges frem av regjeringen i juni, vil det etter det BT erfarer, bli bevilget penger til å kjøpe en rekke områder rundt om i landet fra Skifte Eiendom. Dette for å sikre attraktive eiendommer som friluftsområder til bruk for allmennheten. I denne forbindelse vil det trolig bli bevilget penger slik at DN kan gå inn og kjøpe friluftsområdedelen av Herdla fort.

— Vi har også fått slike signaler og kommer til å søke om disse midlene. Men hvor stor del av en samlet kjøpesum disse bevilgninger vil dekke, vet vi ikke noe om ennå, sier Askøy-ordfører Kari Manger.