• Jeg ble jo litt forundret, sier Torstein Ljones. Han har vært pinsevenn hele livet. Nå har han oppdaget at han står i medlemsregisteret for statskirken.

Mellom 80.000 og 90.000 nordmenn får i disse dager brev fra Fylkesmannen der de blir bedt om å klargjøre hvilke trossamfunn de egentlig hører hjemme i. En elektronisk gjennomgang har avslørt at medlemslistene i Den norske kirke inneholder svært mange navn som overhodet ikke hører hjemme der.

Halvparten av menigheten

Bare i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen er 954 av de 1617 menighetsmedlemmene registrert som statskirkemedlemmer.

Frikirkemenigheter skal få refundert kirkeskatten med 300 kroner per medlem i året. Den refusjonen går man glipp av hvis man samtidig er oppført i statskirken. For Tabernaklet innebærer det omkring 286.000 kroner i året.

Til sammen kan landets frimenigheter ha gått glipp av nærmere 30 millioner kroner i året i årevis, hvis det skulle vise seg at samtlige 80.000-90.000 er feilført.

— Slumpetreff

Torstein Ljones er ikke døpt og har ikke hatt mye med statskirken å gjøre i sitt liv.

— Min mor har alltid vært pinsevenn, min far meldte seg ut av statskirken før jeg ble født, sier Ljones til Bergens Tidende.

Han synes det er merkelig og vilkårlig at det bare er han i søskenflokken som har havnet i statskirkeregisteret. Hans tre søsken, som også er pinsevenner, står ikke i registeret.

— Det kan virke som det går på rene tilfeldigheter og slumpetreff, og slik skal det jo ikke være.

— Jeg er verken sur eller sint, og jeg vil ikke gå så langt som til å si at mine religiøse følelser er trakket på. Men det hele virker uryddig, særlig hvis det er slik at statskirken får støtte for å ha meg i arkivene sine, sier han.

Også ektefellen, Alice Gjøsund Ljones, er oppført som statskirkemedlem. Hun var med i menigheten Smiths Venner før hun gikk over til Pinsemenigheten. Noen tilknytning til statskirken har hun aldri hatt.

Bare ekteparets adoptivbarn fra Etiopia, Ruben (3), har unngått å havne i kirkens medlemsregister. Hvordan det kan ha seg, når begge foreldrene står der, er også en gåte.

Bryr seg ikke

Leder for Pinsekirken Tabernaklet, Torsten Mentzoni, sier til BT at han ser det som et stort problem at over halvparten av medlemmene i hans menighet, er innrullert i statskirken mot sin vilje.

— Det virker rett og slett som om man ikke bryr seg. Trosminoriteter er det liksom ikke så farlig med. De kan man skalte og valte med som det passer seg.

— For mange av oss betyr det en god del å vite hvor vi hører hjemme i trossammenheng. De fleste som har meldt seg ut av statskirken har gjort det fordi spørsmålet betyr ganske mye for dem. De har kanskje gjort det etter grundige og veloverveide overlegninger og fordi det er viktig for deres religiøse identitet. Da blir det helt feil at de havner i et register som de ikke har bedt om å få stå i, men som de kanskje tvert imot aktivt har gjort noe for å komme seg ut av, sier Mentzoni.

Ikke akseptabelt

Mentzoni ser ikke bort fra at det kan finnes tvilstilfeller.

— Det kan hende at vi også gjør feil i registreringen, men det er i tilfeller snakk om enkeltsaker som ikke betyr mye i den store sammenhengen. Det virker som om mellom 30 og 50 prosent av alle frikirkemedlemmene i Norge av en eller annen grunn har havnet i statskirkens registre. Det er rett og slett ikke akseptabelt, mener han.