Statsbygg har blankt avvist å flytte Snøhettas signalbygg fra Munck-tomten på oppsiden av Møllendalsveien og over på Tonningsneset. I et nytt innspill til både Statsbygg og politikerne, legger utbyggerne frem regnestykker som skal vise at kommunen kan tjene gode penger på flyttingen.

Selges som boligtomter

Kommunen er grunneier på Tonningsneset (Grønneviksøren). Ideen er at kommunen bytter 14 mål av Tonningsneset mot Munck-tomten på 14 mål.

Den påståtte gevinsten henter kommunen ut ved å selge hele Munck-tomten som boligtomter, eventuelt studentboliger.

På Tonningsneset er bare fem mål salgbare, resten er foreslått som badestrand, påpeker grunneierne. Innspillet er ført i pennen av Ole Rakner på vegne av Tara Holding AS, FG Prosjekt AS og Kjelstrup Olsen Eiendomsselskap, tre av de fire grunneierne på Mølleneset.

Den fjerde og største er kommunens eget eiendomsselskap BBE.

– Har ikke nok penger

Fremfor den nye Kunsthøgskolen på Munck-tomten ønsker Statsbygg og kommunens planavdeling å anlegge en stor allmenning. Denne allmenningen legger beslag på det meste av eiendommen til Tara Holdning. Dette er stridens kjerne.

Byrådsleder og Monica Mæland og byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen har hatt møte med de stridende parter, uten løsning.

Byrådslederen sier til BT at kommunen ikke vil bruke offentlige investeringsmidler på å ekspropriere Taras Holding til en ny allmenning.

– Hvis en utbygger vil ha uteoppholdsareal på naboens tomt må de betale det selv, sier hun bestemt.

– Kommunen mangler en halv milliard kroner til nødvendige investeringer i skoler, barnehager og boliger for utviklingshemmede. Vi har ikke midler til å løse floken for ressurssterke utbyggere, legger hun til.

– Tvangsflytting uaktuelt

Ifølge Rakner må Tara Holding i så fall ha 108 millioner kroner i erstatning fra Statsbygg. Rakners regnestykke baserer seg på at utbygger har en million kroner i fortjeneste pr. leilighet. På Taras tomt har grunneierne på Mølleneset tegnet inn 100 leiligheter.

– Mener du det er interessant å se nærmer på flytting etter du har studert alternativene nærmere?

– Jeg har sagt veldig tydelig at dette byrådet ikke bedriver tvangsflytting. Statsbygg sier at ny plassering vil fordyre og forsinke Kunsthøgskolen, som det er viktig for Bergen å få på plass, sier Mæland.

– Flere år forsinket

Byrådet vil gjøre et siste forsøk på å få til en minnelig løsning i Møllendal. Håpet er å få alle grunneiere til å bidra til de felles utearealene mot at alle får bygge ut noe.

– Vi er beredt til å betale vår andel av fellesarealene, men de øvrige grunneierne kan ikke forvente at staten skal ta alt. Normalt er slikt et spleiselag, sier May Hølen Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg.

Statsbygg jobber for å få ferdig et forprosjekt for skolebygget til høsten. Første frist er reguleringsplan ferdig i mai. Målet er bevilgning på statsbudsjettet for 2008.

– Vi stresser for å holde vår plan. Å bytte tomt betyr at vi rykker flere år tilbake, sier Balkøy.