Prosjektleder Peder Hagen i Statsbygg går langt i å love at fadesen med Kunsthøgskolen ikke skal gjentas når Statsarkivet i Bergen nå skal utvides i Årstadveien. Etter en begrenset anbudskonkurranse er det kåret en vinnergruppe bestående av Obas Vest as, arkitektfirmaene NAV as og VY as og flere mindre entreprenører og rådgivere. Prosjekteringsfasen skal være avsluttet innen nyttår, og går alt etter planen kan byggearbeidene starte da.

Tydelig kontrast

— Det spesielle med dette prosjektet er at entreprenørene har arbeidet sammen med arkitektene fra dag én. Det gir oss en viss garanti for at det ikke skal dukke opp uventede problemstillinger som kan sprenge kostnadsrammene som er satt, sier Hagen.

I vinnerutkastet har arkitektene lagt vekt på å tydeliggjøre kontrasten mellom den gamle, ærverdige hovedbygningen, tegnet av Egill Reimers i 1921, og dagens moderne nybygg som først og fremst skal huse en ny konserveringsavdeling. I tillegg kommer et underjordisk magasin som skal legges under dagens konserveringsavdeling - som blir revet - og ligge inntil den gamle, fredete bunkersen som ble laget av tysk militærpoliti under krigen.

— Den historiske bygningsmassen har fortsatt stor verdi, og vi har prøvd å forholde oss så pietetsfullt vi kan til Reimers bygg, samtidig som vi ønsker å skape et entydig skille mellom gammelt og nytt, forteller arkitekt Per Arne Bjørnstad.

Mer enn doblet kapasitet

Også brukeren, Statsarkivet i Bergen, har vært med på hele planleggingsprosessen, og er godt fornøyd med resultatet.

— På grunn av plassmangel ligger vi 25 år etter det arkiveringsbehovet vi har i dag. Utvidelsen representerer en økning i kapasiteten fra 15.000 til 39.000 hyllemeter, og det er absolutt nødvendig når vi nå om kort tid også vil få ansvaret for fylkeskommunens arkiv og Haukelands arkiv, sier statsarkivar Yngve Nedrebø.

— Det papirløse samfunnet som mange trodde skulle være en realitet på 80-tallet, slo slett ikke til, og til tross for at vi selv sluttet å produsere papir i oktober i fjor, er behovet for fysiske lagre fortsatt stort, sier Nedrebø.

Omfanget av ombyggingen er på netto 2159 kvadratmeter.

Mer publikumsvennlig

Han er også glad for at de arkitektoniske løsningene vil fungere mer innbydende og åpne for publikum. I dag har statsarkivet rundt 3000 fysiske gjester årlig i bygget, mens rundt 14.000 besøker arkivet på nettet.

Det er i dag rundt 25 arbeidsplasser i statsarkivet og før utbyggingen hadde institusjonen et budsjett på 14 millioner. Etter utbyggingen regner Nedrebø med at det vil komme opp i rundt 20 millioner årlig, men så langt er det ikke lagt opp til flere arbeidsplasser.

NYTT OG GAMMELT:Nybygget i bakkant avReimers hovedbygg fra 1921markerer en sterk kontrast.I forgrunnen nedgang til magasinenei den gamle tyskerbunkeren.ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE NAV/VY