«Per» er løslatt på prøve seks ganger. Hver gang begår han nye voldsforbrytelser.

1985: «Per» får sin første voldsom. Han er allerede dømt for vinningsforbrytelser tre ganger. Retten gir ham 6 måneders fengsel. Han prøveløslates.

1989: Ny voldsdom. «Per» løslates også denne gang på prøve.

1990: Ny dom. Denne gangen for grovt ran og trusler. Retten mener to år og tre måneder er passende straff. «Per» prøveløslates for tredje gang. Resttid: 274 dager.

1993: «Per» får sin fjerde voldsdom. 90 dagers ubetinget fengsel. Han soner bare to tredjedeler av straffen.

1996: «Per» får sin foreløpig strengeste straff, 6 års fengsel for drapsforsøk, trusler og vold. Han løslates i mai 1999 med en resttid på 2 år.

2000: Nok en voldsdom. «Per» gjorde seg skyldig i legemsbeskadigelse bare 2 måneder etter at han ble prøveløslatt. Dømmes til 3 års fengsel. Løslates etter 2 år bak murene.

2002: Den ellevte og foreløpig siste dommen. Nok en gang gjelder det vold og trusler. «Per» får 18 måneders ubetinget fengsel. Han soner fortsatt.

«Ronny» dreper et menneske bare seks måneder etter at han blir løslatt på prøve.

1992: «Ronny» havner første gang i klammeri med politiet. Han blir dømt for ran. Retten velger ikke å sende ungdommen i fengsel. De vil gi «Ronny» en sjanse til å skikke seg, og dømmer ham kun til samfunnstjeneste.

1996: «Ronny» misbruker sjansen han fikk. Han gjør seg skyldig i en legemsbeskadigelse, og blir også dømt for trusler og vold mot politiet. Straffen settes til 1 års fengsel. «Ronny» slipper å sone så lenge. Han løslates med en resttid på 122 dager. Prøveløslatelsen kommer på tross av at «Ronny» under en permisjon fra fengselet begår straffbare forhold.

1999: Nok en dom. Denne gangen får han 2 års ubetinget fengsel for blant annet vold og frihetsberøvelse. Likevel prøveløslates «Ronny» 30. september samme år. Han har da en resttid på 243 dager.

2000: Seks måneder etter at han ble løslatt begår Ronny et overlagt drap. Han sitter nå i fengsel. Det er uklart om, og eventuelt når, han blir prøveløslatt denne gangen.

«Trond» rømmer fra fengselet. Likevel slipper han å sone hele straffen.

1996 : «Trond» dømmes for vold, trusler og frihetsberøvelse. Straffen settes til 1 års fengsel, men 8 måneder blir gjort betinget. Han løslates etter å ha tilbrakt bare 79 dager i fengsel.

1998 : «Trond» blir dømt til 1 år og 3 måneders fengsel for ran. Han stikker av under soning, og er borte i fem måneder før han kommer tilbake til fengselet.

1999: På tross av rømningen løslates «Trond» på prøve. Han har da en resttid på 153 dager. To måneder senere, i august 1999, blir han pågrepet og siktet for ran, legemsbeskadigelse, trusler, frihetsberøvelse og flere andre voldsforbrytelser. Han dømmes til 3 år og 6 måneders fengsel. Også denne gangen stikker han av fra soning. Først er han borte i 8 måneder. Senere forsvinner han under dramatiske omstendigheter, etterlyses med navn og bilde i mediene, og pågripes etter noen dager på rømmen.

2002: «Trond» har nå tre vellykkede rømningsforsøk på samvittigheten. Likevel løslates han med en resttid på 1 år og 56 dager. To måneder senere blir han pågrepet og siktet for to drapsforsøk. Han dømmes til 8 års fengsel. Dommen er ennå ikke rettskraftig.