INGUNN RØREN ingunn.roren@bergens-tidende.no

Statsadvokatene mener at 34-åringen skal dømmes til mange år bak murene for overlagt drap, men de finner ingen som kan gjøre jobben.

I juni i fjor ble en 34 år gammel bergenser dømt til 17 års fengsel for å ha drept datakonsulenten Yngve Elvik i Lindås. 34-åringen har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og anket dommen. Ankesaken skulle behandles i Gulating lagmannsrett 22. januar, og det var satt av fem uker til den omfattende saken.

Nå er det ingen som vet når saken kommer opp. Trolig blir det ikke før til høsten, over to år etter at Yngve Elvik ble funnet drept.

«Farse» — Dette er en farse og et uverdig spill. Mulighetene for en forsvarlig behandling av den alvorlige anklagen mot min klient, svinner betraktelig etter som tiden går, sier 34-åringens advokat, Odd Drevland.

I går bestemte lagmannsretten at saken må utsettes på ubestemt tid, og gir statsadvokatene klar melding om at dette burde vært unngått. Lagmannsretten peker på at statsadvokatembetet allerede i september visste at det ville bli et problem med aktoratet.

«Uforståelig» «Det fremstår derfor som beklagelig og uforståelig at Hordaland statsadvokatembetet i løpet av den tid som har gått, ikke har foretatt disposisjoner som ville medføre at saken kunne gå som berammet med en annen aktor. Det fremstår for retten som naturlig at en så alvorlig sak ville bli prioritert ved statsadvokatembetet, og at andre og mindre alvorlige saker heller fikk bli utsatt», skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Aktor-rotet begynte med at daværende statsadvokat Rolf Strøm, som skulle ha aktorert saken i herredsretten, måtte melde sykdomsforfall. Dermed overtok førstestatsadvokat Walter Wangberg, som fikk 34-åringen dømt i herredsretten.Wangberg har for tiden permisjon, og kunne derfor ikke være aktor i ankesaken. Det skulle Rolf Strøm være, men Strøm har i mellomtiden blitt utnevnt til dommer i Gulating lagmannsrett. Dermed ble alle dommerne i Gulating inhabile dersom Strøm skulle være aktor.

Umulig Fordi det ville være praktisk vanskelig å finne dommere fra andre lagdommer, bad lagmannsretten om at man skiftet aktor. Konstituert førstestatsadvokat Ellen Cathrine Greve mente at dette ikke var mulig. Greve ville gjennomføre saken med en lagmann fra en av de andre lagrettene i Norge.

Brevet fra Greve kom i midten av desember, og lagmannsretten svarte at det ikke var mulig å sette lagmannsretten med dommere utenfra på så kort varsel.

Dermed ble Riksadvokaten koblet inn, men han ville ikke medvirke til et aktorskifte i saken. Riksadvokaten begrunnet dette med at han ikke ville beordre en statsadvokat som ikke kjenner saken til å utføre aktoratet på et så sent tidspunkt, og at arbeidsbelastningen ved de øvrige statsadvokatembeter var så stor at han anså det som nytteløst å henvende seg til dem.

Uforstående - Jeg stiller meg litt uforstående til kritikken fra lagmannsretten. Vi har virkelig prøvd å finne en løsning, men på grunn av stor arbeidsbelastning ved embetet var det ikke mulig eller forsvarlig å skifte aktor. Det er beklagelig at en så alvorlig sak må utsettes, men i dette tilfellet skyldes det et sammenfall av flere uheldige omstendigheter, sier konstituert førstestatsadvokat Ellen Cathrine Greve.