Som BT kunne fortelle 1.oktober, nektet påtalemyndigheten å betale Geir Sælevik 16.170 kroner som han var tilkjent i Gulating lagmannsrett. Pengene er saksomkostninger han har til gode etter at staten forgjeves prøvde å hindre Sælevik i å få reist erstatningssak.

— Vi har ikke rutiner for å betale ut saksomkostninger i saker som fortsatt verserer i rettssystemet, sa førstestatsadvokat Walter Wangberg den gang. Samtidig understreket han at Sælevik skal få pengene sine - men ikke før erstatningssaken en gang er ferdig i rettssystemet.

Dette reagerte fremtredende stortingspolitikere sterkt på. Arbeiderpartiet justispolitiske talsmann, stortingsrepresentant Knut Storberget, mener staten må betale regningene sine som alle andre, og var villig til å legge press på justisministeren for Sælevik.

— Nå syns jeg virkelig at nok for være nok for Sæleviks del. Staten må jo snarest gi folk de pengene de har krav på, sa Knut Storberget til BT i går formiddag.

Men det ble ikke nødvendig. I går fikk Sæleviks advokat Arvid Sjødin vite at førstestatsadvokat Wangberg har beordret politimesteren i Hordaland til å betale ut de 16.000 kronene til Sælevik.

— Dette er egentlig helt ukomplisert. Vi har aldri hatt noen uvilje mot å betale ut saksomkostningene, spørsmålet har bare vært når det skulle skje, sier Walter Wangberg.

Førstestatsadvokaten har også godtatt et purregebyr fra Sjødin på 1100 kroner.

— Rett og slett for å slippe mer diskusjon, forklarer Wangberg.

Advokat Sjødin kontaktet selv justisministeren og riksadvokaten for da påtalemyndigheten nektet å betale. Han er overbevist om den plutselige utbetalingsordren skyldes press ovenfra.

— Det hele var jo helt hårreisende. En rettskraftig dom gir grunnlag for tvangsinndrivelse mot alle andre enn staten. Jeg spurte blant annet justisministeren om en ikke hadde andre muligheter enn å sette torpedoer på jobben, kommenterer Sjødin.

Geir Sælevik og hans støttespiller, RV-politiker Torstein Dahle, har bedt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om å få satt i gang en offentlig granskning av hele sakskomplekset.

Trolig er de avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få et slikt krav igjennom.

Knut Storberget kan ikke love en slik støtte med det første.

— Så lenge erstatningssaken ikke er avgjort, anser jeg ikke dette som en politisk sak. Men saken er svært alvorlig. Håpet mitt er at rettsvesenet består prøven. Hvis ikke, så må vi politikere gripe inn. Vi er mange på Stortinget som følger Sæleviks sak med argusøyne. Den er særdeles alvorlig, og staten må ikke gjøre den mer vanskelig enn den allerede er, sier Storberget.

fakta/Sælevik-saken

  • Geir Sælevik (45) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og «til det siste».
  • Også broren Dag ble anmeldt av søsteren ý for vold, tyveri og hærverk.
  • Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. * Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske.
    1. mai i fjor ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.
    • Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandler nå en begjæring fra RV-politiker Torstein Dahle om full offentlig granskning av saken.