Den profilerte advokaten ble 14. oktober dømt til 90 dagers betinget fengsel for mishandling og trusler mot sin sønn. Han ble derimot frifunnet for vold og vanskjøtsel av samboeren.

— Retten vurderte feil

Det er primært denne frifinnelsen statsadvokaten nå har bestemt seg for å anke over.

— Vi mener det var en uriktig avgjørelse og anker skyldspørsmålet inn for lagmannsretten, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal til BT.

Sentralt i anken står også en episode hvor advokaten skal ha spylt sin samboer med en hageslange inne på soverommet. Retten har vurdert dette som plagsom opptreden, men frifunnet advokaten fordi samboeren ikke har krevd at han skulle straffes.

Statsadvokaten mener at dette forholdet må vurderes som en legemsfornærmelse i lovens forstand.

— Da kreves ikke påtale fra fornærmede når vedkommende er i familie med den tiltalte, sier Smørdal, og viser til bestemmelsen hvor dette tydelig er beskrevet.

Vil ha mer straff

Sist anker statsadvokaten over straffutmålingen.

— Det er min oppfatning at 90 dagers betinget fengsel ikke står i forhold til det tiltalte ble dømt for, sier Smørdal.

Da saken var for retten la politiadvokat Kjetil Kvalvik ned påstand om ni måneders ubetinget fengsel.

Nå kan det bli en ny runde i lagmannsretten hvor hele saken blir prøvd på ny. Det er tvilsomt om lagmannsretten vil avvise en anke i en så spesiell sak, hvor det også er flere prinsipielle spørsmål.

- Ikke uventet

Den tiltalte advokaten har foreløpig ikke bestemt seg for om han anker, men alt tyder på det. Han konfererer helt i innspurten med sin forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit.

— Etter at påtalemyndigheten tapte store deler av saken, var det ikke uventet at de anket. Nå vil vi bruke tiden godt til å finne ut hva vi skal gjøre, sier den tiltalte advokaten til BT.

Tor Øystein Enge, som er bistandsadvokat for tiltaltes tidligere samboer, er tilfreds med at statsadvokaten anker.

— Min klient har ikke noen oppfatning av straffespørsmålet, men hun er forberedt på å møte i retten på nytt, sier Enge.

— Men samtidig mener hun at straffen ble lavere enn det hun hadde forventet i forhold til det tiltalte ble dømt for.

Ankesaken kommer trolig først opp for lagmannsretten en gang på nyåret.