Politiadvokat Harald Bilberg har tidligere uttalt at han mente det var han som henla overgrepssaken fra Sotra i 1999 etter bevisets stilling, men at han ikke var sikker. Påtaleinstruksen sier imidlertid at slike saker som regel skal innom en statsadvokat for vurdering. Spørsmålet om hvem som henla saken, var derfor ett av 20 spørsmål BT stilte politimesteren i forrige uke. Spesialenheten for politisaker har brakt på det rene at det var en statsadvokat som henla saken.

– Jeg har vært i kontakt med spesialenheten, og blitt informert om at saken fra 1999 ble henlagt av meg, sier Ellen Cathrine Greve, for tiden i permisjon fra jobben som statsadvokat. Hun vil ikke kommentere noe rundt saken så lenge den er under etterforskning.