– Bakgrunnen er at vi ser at det ene endepunktet av oljeflaket ikke flytter seg i det hele tatt, mens den det andre endepunktet har bredt seg utover, sier Tor Chr. Sletner, leder for Kystverkets beredskapsavdeling i Horten, til NTB.

– Men vi opplever ikke dette som dramatisk. Det er ikke lenger pumpevirksomhet på plattformen, men det kan kanskje være olje igjen i rør og pumper, sier Sletner.

StatoilHydro avviser imidlertid at dette kan skyldes at det fremdeles lekker.

– Nei. Hele systemet er lukket. Det er ikke mulig, sier informasjonssjef Kai Nielsen i StatoilHydro til NTB.

Han har ingen forklaring på at det ene endepunktet ikke har flyttet seg mer, men påpeker at hele oljeflaket har forflyttet seg mindre enn man hadde beregnet.