Selskapet gir SV-statsråden frist til 20.september om å bestemme seg.

— Uten en avklaring innen denne datoen faller hele prosjektet, sier Statoil-direktør Egil Sæl til BT. Begrunnelsen er at avtaler selskapet har gjort med partnere i prosjektet utløper om kort tid.

— Og hvis Bjørnøy følger anbefalingen fra Statens forurensningstilsyn om å kreve CO2-håndtering på Mongstad, ser vi ingen mulighet til å jobbe videre med planene, tilføyer Sæl.

Gigantprosjekt

Energiverk-planene på Mongstad innebærer bygging av et gassfyrt kraftvarmeverk. Det vil produsere store mengder varme og strøm til både raffineriet, Troll-feltet og en del strøm til nettet. Anlegget skal fyres med gass fra Kollsnes-anlegget. Prosjektet vil også gi store ENØK-gevinster for Mongstad-raffineriet, ifølge Statoil.

— Det er synd hvis et så godt miljøprosjekt ikke blir realisert. Det er et stort tankekors at de samme planene ville fått store økonomiske tilskudd fra det offentlige i flere av EU-landene, sier direktør Olav Sæl.

«En svart dag»

— Et nei til energiverket på Mongstad vil også sette en effektiv stopper for fremtidig industriutvikling tilknyttet Mongstad-anlegget, sier Sæl. Han vil likevel ikke si at et endelig nei betyr kroken på døren for hele Mongstad-raffineriet på lang sikt.

Hovedtillitsvalgt Jan-Eirik Feste på Statoil Mongstad er oppgitt og frustrert over SFT-avgjørelsen.

— Dette er en svart dag for Mongstad og fornuften. Man sier nei til utslipp av CO2 i Norge, men eksporterer gass til utlandet i store mengder. Hvor er fornuften, spør Feste.

Han mener den norske gasspolitikken ikke henger på greip.

— På den ene siden forlanger myndighetene at Mongstad-raffineriet skal energiøkonomisere. Og når selskapet forsøker å gjøre det, får de tvert nei. Nei, det er lett å forskreve seg for en statsminister som rir to hester som ikke vil samme vei, sier Feste.

Ordfører-bønn

Ordførerne i Nordhordlands-kommunene rykket i går ut med en felles uttalelse der de ber regjeringen om å si ja til energiverket.

— Statoils varmekraftverk er et sterkt bidrag til å kunne håndtere den kraftkrisen som Hordaland står overfor om ikke lenge, sier ordførerne i Lindås, Radøy, Meland, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen.

Sammen med fylkesordfører Torhild Selsvold Nyborg, har flere av ordførerne i regionen bedt om møte med statsminister Jens Stoltenberg for å tale energiverkets sak. LO og sentrale politikere i regjeringspartiet Ap har også lagt bredsiden til for å sikre utbyggingen ved anlegget.

Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker mener saken er så alvorlig at den må ut av miljøvernministerens hender, og frem for Stortinget.

— Hvis Bjørnøy følger anbefalingen fra SFT, er det ren og skjær symbolpolitikk. Mongstad-anlegget vil ikke øke de globale CO2-utslippene. Det er et moderne og miljøvennlig prosjekt, noe også NVE fremhevet i sin konsesjon til energiverket, sier Halleraker til BT.

Viker neppe

Han mener Mongstad-utbyggingen har klare politiske paralleller til gasskraftbråket som førte til Bondevik I-regjeringens fall i 2000.

— Og når regjeringens egne støttespillere i LO er så klare, vil et endelig nei fra miljøvernminister Bjørnøy være oppsiktsvekkende, mener Halleraker.

Statsråd Helen Bjørnøy var ikke tilgjengelig for kommentar til BT i går ettermiddag, men sier i en pressemelding at «hun vil gå grundig inn i anbefalingen fra SFT før hun fatter avgjørelse i saken».

Men hun levner samtidig liten tvil om utfallet:

— Jeg vil samtidig understreke regjeringens politikk på området. Ingen nye konsesjoner vil bli gitt uten at det stilles krav til CO2-håndtering, sier Bjørnøy.