— Vi har veldig sterke diskusjoner i Naturvernforbundet om hvem vi skal samarbeide med. I denne avtalen med Statoil har vi skrevet under på hva vi er enige om og hva vi er uenige om, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund. I går møtte han Marianne B. Tangvald fra Statoil for å signere avtalen i lokalene til Naturvernforbundet Hordaland på Bryggen.

Det er her pengene skal brukes på Alf Ring Pettersen, som skal jobbe med marinbiologiske problemstillinger.

— Hvor mye av disse pengene er avlat fra Statoils side?

— Jeg mener denne avtalen er rene kinderegget for Statoil. Vi selv får styrket vår kompetanse innenfor dette området. Det er i vår interesse at vi har miljøorganisasjoner som faglig sett ligger helt i front. Dessuten er vi med og styrker et større fagmiljø i Bergen som fra før har nasjonal og internasjonal tyngde, sier informasjonssjef i Statoil, Harald Schjelderup, og viser blant annet til Havforskningsinstituttet.

Alf Ring Pettersen skal ikke selv bedrive forskning på Bryggen, men holde organisasjonen oppdatert på det som måtte finnes både av forskning, forvaltning og rammevilkår knyttet til marinbiologiske problemstillinger.

SPONSER SINE KRITIKERE: Statoils Marianne B. Tangvald var i Bergen i går og undertegnet en samarbeidsavtale som sikrer Norges Naturvernforbund og generalsekretær Tore Killingland 500 000 kroner årlig i tre år fremover. Pengene skal gå til drift av forbundets marine kontor på Bryggen.
RUNE SÆVIG