— Statoil vedkjenner seg ikke ansvaret for det som har skjedd med 50-åringen og følgene hendelsen har fått for ham, sier advokat Jarle Ringheim.

Statoil mener de varslet alle aktuelle om øvelsen denne oktoberdagen i 1986.

— Statoil har likevel gitt mannen et tilbud om kompensasjon, men det har vært stor forskjell på det han kan slå seg til ro med og det Statoil kan tilby, sier Ringheim.

I et brev fra Statoil til Fellesforbundet 2. januar 2001, bekrefter Statoil at 50-åringen ble utsatt for en uønsket hendelse som antatt, men ufrivillig statist under en terrorøvelse på Mongstad.

I brevet skriver personalsjef Ernst Stellberg at politiet skal ha beklaget hendelsen, og at personell fra Statoil deltok i påfølgende møter med 50-åringen.

Han beklager videre at han ikke kan gi Fellesforbundet rapporter eller referater fra øvelsen.

Daværende leder for antiterrorpolitiet, Leif A. Lier, ledet terrorøvelsen på Mongstad i 1986. Han kan ikke huske detaljer, men erindrer likevel at det var en episode der en mann ble uønsket involvert.

— Vi hadde mange slike øvelser på den tiden. Alle øvelsene var varslet og godkjent i ledelsen til de bedriftene hvor øvelsen ble holdt. Det kan ikke være slik at politiet skal ha ansvar for å varsle hver og en ansatt. Det må bedriftsledelsen gjøre, sier Lier.