— Våre lagringshaller for råolje er snart fulle. Vi må bare bygge ut for å ta hånd om produksjonen i Nordsjøen, opplyser informasjonsleder Kåre Ness ved Statoil Mongstad.

Statoil Mongstad er i dag en av landets største eksportbedrifter. Den har nå tre ben å stå på: 1. Produksjon av drivstoff. 2. Produksjon av propan og butan ved Vestprosess. 3. Lagring og videresalg av råolje. Det er særlig de to siste deler av virksomheten som nå utvides. Signalene for nye byggeprosjekt kom sist uke.

Kapasiteten ved Mongstad er under press. Siden fjellhallene, der råolje lagres, snart er fulle, må råoljen lastes fra bøyelastere rett over i skip. Dermed er ny kai nødvendig.

— Bøyelasterne er spesialskip som brukes ved oljeplattformene i Nordsjøen. De kan ikke gå for langt. Da stopper produksjonen på feltet. Derfor er rask omlasting viktig, forteller Kåre Ness. Totalt importeres og eksporteres 55 millioner tonn råolje ved Statoil Mongstad i løpet av et år.

Raffineriet produserer 10 millioner tonn drivstoff i året. Produktene er gass, bensin, diesel, flybensin og petroleumskoks til aluminiumsindustrien. I april kommer svovelfri bensin.

Nå investeres 100 mill. kr. i ny kai, 400 mill. kr. i to nye dampkjeler og energiøkonomisering og 400 mill. kr. i Vestprosess.

Vestprosess bruker kondensat, den tunge delen av gassen fra Kollsnes, og den lette delen av råoljen til å produsere propan og butan til plastindustrien. 175 tonn overføres i timen via rørledning fra Kollsnes og Sture. Når gassproduksjonen starter på Kvitebjørn neste år og Visund i 2005 dobles overføringene. Fem oljeselskap er sammen om denne interessante produksjonen.

Damp brukes under produksjonen på Mongstad. To nye dampkjeler og bedre utnyttelse av energien er derfor viktig. - Vi moderniserer for å bli bedre på energi og miljø, opplyser Kåre Ness.