Politiadvokat Einar Råen, ved Hordaland politidistrikt, bekrefter at de har mottatt saken fra Arbeidstilsynet. Den vil bli oversendt Lindås og Meland lensmannskontor for videre etterforskning.

Foretaksbøter eller straff

Straffereaksjoner for brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven vil ofte være foretaksbøter, men i den grad enkeltpersoner kan holdes ansvarlig for brudd kan politiet også velge å gå inn for bruk av fengsel eller bøter mot disse.

— Vi kjenner ikke til de konkrete forhold Arbeidstilsynet finner mistenksomme, og vi må vente til politiet kommer før vi får rede på det. Når det skjer, så vil vi selvsagt gjøre det vi kan for at alle fakta kommer bordet, sier informasjonsleder Kåre Ness ved Statoil Mongstad til Bergens Tidende.

Ness har tidligere uttalt til Bergens Tidende at Statoil anser eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, fra firmaer som jobber som underleverandører, som klare tillitsbrudd.

I den aktuelle saken har søkelyset vært rettet mot underleverandører som Kværner har benyttet til elektroinstallasjonsarbeid.

Tipset av fagforbund

EL&IT-forbundet fikk nyss i at det aktuelle firmaet betalte arbeidere «slavelønninger» på under 65 kroner timen, og kompenserte lav timelønn med brudd på arbeidstidbestemmelsenes tidsbegrensninger og overtidsbestemmelser. På bakgrunn av lønnsavregninger og øyenvitner på anlegget regnet Forbundet med at det dreide seg om grove brudd på bestemmelsene.

Forbundet har reagert sterkt på at det hos Statoil Mongstad arbeider folk på det de anser som «slavekontrakter». Under 65 kroner i timen, manglende reglementært oppgjør for overtid og manglende etterlevelse av turnusplaner - har opprørt dem

— Vi kan ikke akseptere at utenlandske underleverandører opererer med slike arbeidsbetingelser. Det undergraver fullstendig norske bedrifter - med norske fagfolk - sin mulighet til å konkurrere, mener distriktssekretær Jan Henrik Larsen i EL&IT Forbundet.

Flere kontroller

Når Arbeidstilsynet nå har valgt å politianmelde forholdet, og ikke nøye seg med å gi en korreks eller advarsel, så kan ikke det oppfattes på annen måte enn at de ser alvorlig på situasjonen. Etter først ha avdekket enkelte forhold gjennom en stikkprøvekontroll, ble bet besluttet å foreta en langt grundigere gjennomgang. På bakgrunn av dette arbeidet er nå saken overlatt til politiet.