Den stor økonomiske veksten i området og hensyn til forsyningssikkerheten blir oppgitt som de viktigste årsakene til at kraftlinjen fortsatt er aktuell.

Den 90 km lange linjen mellom Sima kraftverk og Samnanger transformatorstasjon kommer til å berøre en rekke naturområder i Hordaland, og da planene ble lagt frem i vår vakte de sterke reaksjoner.

I planene som ble presentert i juni slår Statnett fast at et kraftverk på Mongstad vil gjøre behovet for kraftlinjen mindre prekært. «Kombinasjonen av et SVC-anlegg i Samnanger og kraftvarmeverk på Mongstad vil kunne gi mulighet for å utsette byggingen av ledningen.»

I dag er det imidlertid ikke aktuelt for Statnett å endre på planene.

— Basert på dagens situasjon er vi nødt til å bedre kapasiteten i nettet. Ledningene er i høyeste grad nødvendig, selv med det nye kraftverket på Mongstad, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Tor Inge Akselsen.