— Uansett om det blir valgt sjøkabel eller luftledning i Hardanger, vil Statnett være ansvarlig for utbyggingen. Vi forbereder derfor begge alternativene med tanke på å få minst mulig forsinkelser, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Selskapet har informert Olje— og energidepartementet om at det denne uken går ut en forespørsel på sjøbunnsundersøkelse i Hardanger. Undersøkelsen skal gjøres av et eksternt firma, og resultatene vil bli gjort offentlig tilgjengelig, opplyser Statnett.

Andre forberedelser i forkant av en mulig sjøkabel mellom Sima og Samnanger i Hardanger er elektriske systemanalyser, forprosjektere landanlegg og kabeltekniske beregninger.

Parallelt med undersøkelsene i sjøen fortsetter planleggingen av luftledninger på samme strekning. I oktober er det byggestart for den delen av luftledningen som skal bygges uansett hvilket alternativ som til slutt blir valgt i Hardanger.