Statnett vil endre traseen for en del av den planlagte kraftledningen i Hardanger.

Statnett fikk i juli i fjor konsesjon på å bygge en kraftledning fra koblingsanlegget til Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon.

Les hva bt.no har skrevet om mastene gjennom Hardanger.

I august nedsatte regjeringen fire utvalg for å analysere ulike sider av en sjøkabel på to tredeler av denne strekningen. De berørte kommunene ble da invitert til å komme med nye innspill til en justering av traseen for en luftledning.

— Den traseendringen Statnett nå søker konsesjon på, er et resultat av et møte mellom Granvin kommune, NVE og Olje- og energidepartementet i november, opplyser prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

Dersom regjeringen går inn for sjøkabel, faller denne delen av luftstrekket bort.