Her forsvarer Statnett sitt valg av Sima-Samnanger.


BT er svært interessert i innspill om rapporten? Sitter du med kunnskaper om den? Har du synspunkter om hva vi bør interessere oss for? Ta kontakt med redaksjonen på epost eller telefon 02211.

Les hele rapporten her.

Konflikter

Statnett skriver at «ingen nye kraftledninger er helt fri for konflikter, og selv om vi i 2004 så at Sima-Samnanger ville innebære inngrep i naturen, så vi også konflikter knyttet til de andre alternativene».

Statnett har ikke ønsket å besvare noen konkrete spørsmål fra Bergens Tidende om saken.

I stedet skriver de i sin redegjørelse at Sima-Samnanger ble valgt som løsning på utfordringene i Hordaland og Bergensområdet «fordi det totalt sett var den beste løsningen, og det mener vi fortsatt. Med Sima-Samnanger kommer det en ny tilførselsvei inn til regionen, fra et annet sted enn de eksisterende hovedveiene. Denne løsningen er bedre sett ut fra forsyningssikkerheten og ut fra det totale norske kraftsystemet».

Viktig for kraftsystemet

«Fordi den knytter regionen til et sterkt nett i Sima og videre ned Hallingdalen, gir denne løsningen en bedre kobling til og forsterkning av hele sentralnettet.

Den er også gunstig for andre forbindelser, gir det totale mer fleksibilitet og øker kapasiteten i det totale nettet bedre enn de andre alternativene. Ut fra driften av det norske kraftsystemet er det også gunstig å få en sterkere kobling mellom nettet i Sima-området og ledningsnettet ved Ulla — Førre», skriver Statnett.

Les hele rapporten her.

**Les også:

— Hardanger kan reddes for småpenger**