Statnett påklager Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes vedtak om Sørdalen naturreservat i Bremanger.

— Vi vurderer det slik at det fortsatt er grunnlag for dispensasjon. Fylkesmannen er uenig med oss i det, og vi ønsker derfor å få saken prøvet, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

Hodepine for Sp

19. februar avslo Fylkesmannen dispensasjonssøknaden fra Statnett om å føre den store 420 kV-linjen gjennom Sørdalen naturreservat.

Søknaden kom etter at Olje— og energiminister Ola Borten Moe (Sp) flytter kraftlinjen til Sørdalen fra Førdedalen, hvor Sp-ordfører Karl Vidar Førde har eierinteresser.

Saken er blitt en hodepine for statsråden og Senterpartiet, etter påstander om at Borten Moe ga etter for press fra sin partifelle. I oktober i fjor ba Sivilombudsmannen statsråden om å vurdere saken på nytt.

- Ikke så mange trær

Men Statnett gir seg ikke. Etaten mener «at fremføringen av de nye ledningene, på de vilkår som er fastsatt, kan gjøres uten å være i strid med verneformålet og uten å påvirke verneverdiene betydelig».

Statnett peker på at det allerede i dag går to linjer gjennom området. Statnett vil rive den ene, for å gi plass til den nye i denne traseen. Det blir færre master enn i dag og ledningen vil bli høyere enn den som skal erstattes. Dermed blir det totalt sett plass til mer skog/vegetasjon, hevder Statnett.

«Ryddebeltet vil måtte utvides med 15–20 meter i eksisterende trasé, ved å redusere høyden på trærne i stedet for å felle de ned kan vi redusere andel trær som fjernes», skriver etaten.

— Statnett vil nå avvente utfallet klagesaken i Sørdalen. Samtidig må vi vurdere ulike løsninger for å sikre fremdriften i prosjektet uavhengig av det endelige utfallet, uttaler Borgen.

RESERVAT: Statnett anker avgjørelsen om kraftlinje gjennom naturreservatet i Bremanger her hor kraftlinjemotstander Brynjar Myklebust står. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM