— Det er naturlig at staten går inn med ekstra midler ved slike hendelser, sier statssekretær SigbjørnAanes.

Regjeringen vil avvente til kommunen har fått en oversiktover det som ble ødelagt i brannen.

— Staten vil spesielt være behjelpelig med å bygge opp infrastrukturenog dekke ekstraordinære kostnader som kommunen har hatt i forbindelse med katastrofen,sier Aanes.

Statsminister Erna Solberg og justis-og beredskapsminister Anders Anundsen besøker Lærdal i dag for å få en oversiktover skadene.