Saken som fredag ble avgjort i Borgating lagmannsrett, handler om gyldigheten i Klima— og miljødepartementets vedtak om dispensasjon fra naturmangfoldsloven for bygging av en kraftlinje gjennom naturreservatet Sørdalen i Bremanger kommune.

Grunneierne vant saken, og ble tilkjent 1,5 millioner kroner i saksomkostninger. Dispensasjonen ble erklært ugyldig.

Statnett har imidlertid ingen planer om å la dette stoppe byggingen av den kontroversielle kraftlinjen gjennom naturreservatet.

Endret forskrift

«Som lagmannsretten selv påpeker så har ikke kjennelsen betydning for å kunne tiltre traseen i Sørdalen», skriver Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef for region midt i Statnett, i en sms til Bergens Tidende.

Årsaken er at Klima og miljøminister Tine Sundtoft (H), i et siste forsøk på å unngå ankesaken, besluttet å endre forskriftene for Sørdalen naturreservat 6. februar i år. Det var siste statsråd før ankesaken skulle opp lagmannsretten.

Det betyr at det nå er adgang til å bygge kraftlinjen gjennom reservatet. Dispensasjonen som ble gitt i 2013, og som departementet senere ble saksøkt for, ble dermed overflødig.

— Skittent spill

— Vi mener departementet har drevet med skittent spill i denne saken. De har endret forskriften da de skjønte at de kom til å tape saken, sier Lars Haltbrekken, leder av Norges naturvernforbund.

Han er overrasket over at det går an å omgå loven på denne måten i 2015. — Nå er det eneste du har lov til i Sørdalen å gå på tur, plukke bær og bygge en kraftlinje. Det er absurd, sier Haltbrekken.

Han er likevel fornøyd med dommen.

— Vi håper dette vil få konsekvenser for andre planlagte kraftlinjer og at myndighetene lærer av dette, sier han.

— Myndighetsmisbruk

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet forklarer at departementet nå holder på å gjennom dommen.

— Rettssaken omhandler politiske prosesser i den forrige regjeringen og de må nesten kommentere disse forholdene nærmere.Vedtaketom trasévalget iSørdalenble fattet av den forrige regjeringen.Dagens regjering har lagt det til grunn.En reversering av den forrige regjeringens vedtak og påfølgende ny runde om trasévalget ville ha forsinket prosessen og ført til at kraftforsyningen til Nordvestlandet og Midt-Norge ville vært sårbar i enda lang tid fremover. Det ville ikke ha vært akseptabelt, sier han.

Knut Elde representerte grunneierne i lagmannsretten. Han er selv bror til en av grunneierne.

— Det er en stor glede å få medhold i denne saken, men samtidig er vi veldig kritisk til hvordan både den rødgrønne og blå regjeringen har gått frem. Vi mener dette er myndighetsmisbruk, sier han.

Han mener det er absurd at de kan vinne saken, men likevel risikere å få kraftlinjen i Sørdalen.

— I praksis har man jo ikke rettssikkerhet på den måten, sier han.

Det finnes imidlertid fortsatt et halmstrå for grunneierne, nemlig en sak i Gulating lagmannsrett som skal vurdere om Statnett hadde anledning til å starte byggingen av linjen. Vinner grunneierne den, kan fortsatt arbeidene stoppes.

La om trasé

Sørdalen har vært vernet siden 1999. Saken om kraftlinjen har rullet og gått siden 2009 da det ble bestemt at det skulle bygges en kraftledning på 420 kV fra Ørskog til Sogndal. denne skal gå gjennom Bremanger kommune, og det er valg av trasé her som er bakgrunnen for konflikten.

NVE fastholdt i 2011 at traséen skulle gå gjennom Førdedalen, for ikke å gjøre inngrep i naturreservatet i Sørdalen. I desember samme år besluttet imidlertid Olje og energidepartementet og legge traséen i Sørdalen i stedet.

Staten vant i tingretten

I etterkant av vedtaket ble det spekulert i om tidligere olje— og energiminister Ola Borten Moe fikk linjen flyttet for å skåne lokale Senterparti-politikeres eiendomsinteresser.

Daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) fikk saken i mai 2013. Der innvilget han dispensasjon for å fremføre kraftlinjen gjennom naturreservatet for blant anne å sikre at linjen ikke ble ytterligere forsinket.

5. juli 2013 saksøkte grunneierne staten ved Miljøverndepartementet. I desember samme år vant staten i Oslo tingrett, og saken ble anket videre til lagmannsretten, som nå altså har falt ned på motsatt konklusjon enn Oslo tingrett.