I to år har staten og «Rocknes»-eiernes forsikringsselskap Gard stridest om størrelsen på erstatningen. Nå har Høyesterett gitt Gard medhold i at eiernes erstatningsansvar er avgrenset oppad til 38 millioner kroner.

Se BTV-innslag

Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett har tidligere avgjort at Gard, på vegne av «Rocknes»-eierne, må ut med 90 millioner kroner for det omfattende ryddearbeidet.

I alt 228 tonn olje ble samlet opp etter at lasteskipet kantret i Vatlestraumen 19. januar 2004. Oppryddingen tok et halvt år.

Grensen for eiernes erstatningsansvar ble på et tidspunkt hevet fra 38 millioner til 90 millioner kroner. Staten og Gard har vært uenige om hvilket tidspunkt som var det rette for beregningen av størrelsen på erstatningen.

– Vi har hele tiden erkjent vårt erstatningsansvar. Vi har ment at vår beregningsmåte var den rette, og er derfor fornøyd med Høyesteretts avgjørelse, sier direktør Svein Buvik i forsikringsselskapet Gard.

Høyesterett-dommen innebærer at staten selv må betale for mesteparten av renskningen av strendene, svaberg og brygger i det oljeforurensede området.

Les mer i morgendagens BT

KOSTET:Staten får bare dekket 38 millioner av regningen på totalt 127 millioner kroner for oppryddingen etter «Rocknes»-forliset i 2004.
Bergens Tidende