I Oslo tingrett ble staten i 2009 dømt til å betale nesten 23 millioner kroner til flere forsikringsselskap. Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett kom i januar i år til at staten skal slippe å betale erstatning.

Les også:

Stoppet i Høyesterett

Nå har Høyesteretts ankeutvalg satt strek for saken, ved at utvalget ikke tillot anken fremmet for Høyesterett.

Forsikringsselskapene saksøkte opprinnelig staten for 580 millioner kroner. De 13 forsikringsselskapene gikk til erstatningssak fordi Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen.

Tingretten var enig i dette, men lagmannsretten var av en annen mening. Dårlig sikt, vanskelige strømforhold og lavvann førte etter rettens mening til at navigatørene om bord på skipet, også losen, fikk en feilaktig forståelse av hvor Rocknes faktisk befant seg.

Les også:

— Skyldes feilnavigeringen

«Rocknes» grunnstøtte og kantret i Vatlestraumen mellom Bergen og Fjell kommune 19. januar 2004. Allerede i 1995 ble grunnen funnet av Sjøkartverket, men informasjonen ble ikke brakt videre i publikasjonen Etterretninger for Sjøfarende som sendes ut til alle loser.

— Den vesentligste årsak til grunnstøtingen må etter lagmannsrettens syn anses for å ha vært feilnavigeringen. Lagmannsretten er enig med staten i at sjøkartene ikke kan anses å ha noen plass i årsaksbildet, heter det i dommen.

Forsikringsselskapene må ut med 64.800 kroner i sakskostnader til staten.