ASTRID KOLBJØRNSEN

Den endelige beslutning om å sette i gang produksjon er ikke tatt. Men produsentene er optimistiske. Snart presenteres Varg.

To konsulenter i Norsk Filmfond er i dialog med produsentene bak det store «Varg Veum»-prosjektet, men ingen av dem er helt fornøyde med manusene som foreligger. Ikke foreligger det formell søknad om statlig støtte til verken spillefilmene eller TV-serien heller.

— Det er foretatt en betydelig forbedring av manus fra det første utkastet jeg leste, fastslår spillefilmkonsulent Torunn Lian. - Men dette betyr ikke at en søknad om støtte vil bli innvilget. Uansett skjer ikke dette på førstkommende møte. Jeg ser ikke bort fra at saken ikke blir behandlet før over sommeren, sier hun.

Avhengig av statlig støtte

Direktør Guttorm Petterson i SF Norge, som skal produsere prosjektet sammen med danske Misofilm, presiserer at det store Veum-prosjektet som har et budsjett på 84 millioner kroner har klar nitti prosent av finansieringen fra private investorer.

— Men vi er likevel rimelig avhengig av de statlige fjorten millionene vi vil søke for å ta den endelige beslutningen om sette i gang produksjon, sier han.

— Betyr et statlig nei kroken på døren for prosjektet?

— Nei, da må vi jobbe mer for å finne andre finansieringskilder.

— Hvem har dere fått penger av så langt?

— Fra TV 2, fra co-produsenten Degeto i Tyskland, fra Misofilm i Danmark, fra SF og fra Bergen kommune og Bergen Kino.

— Hva har de forskjellige bidradd med?

— Det kan jeg ikke si noe om. Bortsett fra de tre bergenske millionene.

Varg er klar

Selv om Varg Veum-prosjektet ikke er i boks inviterer produsentene til presentasjon av Varg Veum, i Bergen, i neste uke. Spekulasjonene om hvem som skal få hovedrollen har vært mange, men skal nå være bestemt.

— Og det blir en bergenser det da?

— Hahaha, det sier jeg ikke et ord om, sier Guttorm Pettersen.