Det er eierens forsikringsselskap som skal dekke mesteparten av disse utgiftene. Staten og forsikringsselskapet Gard er ikke enig om størrelsen på beløpet. Saken skal opp i Høyesterett i neste uke, men det kan fremdeles ta lang tid før staten får utbetalt noe.

Fungerende kystdirektør Vigdis T. Bye ser ikke bort fra at det kan ta minst like lang tid før staten får oppgjør for oppryddingen etter «Server». Dette arbeidet vil sannsynligvis bli minst like kostbart. Staten har beregnet kravet til «Rocknes»-eierne til 127 millioner kroner.

— Vi er i dialog med eiernes norske advokater om oppgjøret, sier Vigdis T. Bye.

Mange aktører

— Hvorfor tar oppgjøret så lang tid?

— Det er mange parter og aktører i slike erstatningsoppgjør, sier den fungerende kystdirektøren.

Kystverket har betalt regningene fra alle som deltok i «Rocknes»-oppryddingen. Nå må de også forskuttere utbetalingene i etterkant av «Server»-forliset. Til sammen vil staten snart ha lagt ut over en kvart milliard for eierne av de to skipene.

Får ikke dekket alt

Staten vil aldri få dekket inn igjen hele denne summen. Det er nemlig en øvre begrensning for hvor stort beløp skipets eier kan gjøres ansvarlig for. I «Rocknes»-saken strides staten og eiernes forsikringsselskap om størrelsen på denne internasjonale skadebegrensningen.

Forsikringsselskapet Gard hevder staten bare har krav på 38 millioner i erstatning etter kantringen i Vatlestraumen i januar 2003. Selskapet dekker seg bak en internasjonal konvensjon om skadebegrensning. Både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett tolket regelverket annerledes enn Gard, og slo fast at staten har krav på å få dekket 90 millioner kroner av regningen på 127. Høyesterett skal altså behandle tvisten i neste uke.

Hvis forsikringsselskapet taper også der, kan saken tas inn for EU-domstolen. Det kan føre til at det tar enda lenger tid før staten ser noe til erstatningsoppgjøret etter «Rocknes».

Likhetstrekk

Kystverket tror opprydningen etter «Server»-forliset vil koste like mye som etter «Rocknes», altså minst 127 millioner.

— Vi ser flere likhetstrekk, men det er for tidlig å anslå noen sum. Mye avhenger av hvor lenge aksjonen kommer til å vare, og om vi støter på uforutsette forhold, sier fungerende kystdirektør Vigdis T. Bye.

— Dessuten er det denne gang to vrakdeler som skal håndteres, supplerer Tor Chr. Sletner, beredskapsdirektør i Kystverket.

Høyere grense nå

Erstatningsbegrensningene varierer fra skip til skip. Kystverket mener at grensen for «Server»s del ligger på 240 millioner kroner. Hvis det er korrekt, kan staten få dekket inn alt det koster å rydde etter dette forliset.

Kystdirektør Vigdis T. Bye ser likevel ikke bort fra at det kan ta lang tid før staten ser noe til også disse pengene.

— Det er kompliserte forhold rundt et slikt oppgjør. Ikke minst kan det ta tid å avklare de eksakte eierforholdene, sier hun.

KOMPLISERT: - Det er mange parter og aktører i slike erstatningsoppgjør, sier fungerende kystdirektør Vigdis T. Bye.