— Foreldrene er oppgitte. Barna våre fortjener et mye bedre skoletilbud, sier Are Andersen, leder i Askøy kommunale foreldreutvalg (Askøy KFU).

— Dette er avvik som ble påpekt for mange år siden, men kommunen evner ikke å forbedre situasjonen. Politikerne har en manglende forståelse for ressursbehovet i skolen, sier KFU-lederen, som i går sendte et brev til Fylkesmannen med en oppfordring om et tilsyn av hele skolesituasjonen i Askøy.

Askøyelever får minst

Ingen hordalandskommuner bruker mindre penger på skolen enn Askøy. Likevel ble det inneværende år kuttet 3200 kroner per elev, eller totalt 11,5 millioner kroner.

I vår ble det rapportert om at grupper med spesialundervisning ble slått sammen, antallet kontaktlærere redusert og at innkjøp av nye lærebøker ble lagt i bero. Det ble kuttet i lærerstillinger og i vikarbruken. Kuttene fikk foreldre over hele Askøy til å mobilisere for skolen, og i vår ble Askøy KFU stiftet.

Nå blir Askøy kommunes spesialpedagogiske hjelp til barn i grunnskolen refset i en rapport som er en del av et nasjonalt tilsyn.

Brøt loven

«Askøy kommune har ikke et forsvarlig system for å vurdere om krav i opplæringsloven er oppfylt», slås det fast i rapporten. Blant annet listes det opp følgende mangler:

  • Dårlige eller manglende rutiner, uklare vedtak, uklare begrunnelser og uklare ansvarsforhold.
  • Kommunen sikrer ikke gratis spesialpedagogisk hjelp til foreldre med barn i private barnehager.
  • Kommunen har uklare rutiner for bruk av vikarer ved sykdom/fravær blant personalet som gir spesialpedagogisk hjelp.På grunn av for dårlig bemanning og stor arbeidsbelastning innførte Askøy PPT inntaksstopp i fire måneder i vinter og vår. Det hadde kommunen ikke lov til, slår Utdanningsdirektoratet fast.

PPT måtte avvise

Under direktoratets tilsyn kom det frem at barn ikke er blitt meldt til PPT og at oppmelding er blitt avvist av PPT som konsekvens av inntaksstoppen. PPT-tjenesten er ganske enkelt ikke tilgjengelig for «alle som har behov for det», konkluderes det i rapporten.

Blant annet reageres det på at ingen barn i inneværende år har vedtak om spesialpedagogisk hjelp hvor assistent inngår i tilbudet fra kommunen.

KFU-lederen mener det ikke bare er tilbudet om spesialpedagogisk hjelp som er skolens verkebyll. Han ramser opp flere andre, i brevet til Fylkesmannen.

— Klasserommene er fylt til randen av elever, noe som særlig går ut over dem som trenger tilpasset undervisning. Skolene har forfalt, vikarbruken minimeres for å spare penger, skolehelsetjenesten har altfor lav kapasitet, og skolene henger etter i IKT-satsingen og implementeringen av Kunnskapsløftet.

- Et vanskelig år

Askøyordfører Knut Hanselmann lover endringer.

— Vi har rettet opp i inntaksstoppen i PP-tjenesten, men vi må også få rettet opp i punktet om vurderingen av kravene til opplæringsloven, sier han og legger til at neste års budsjett vil innebære en økt satsing på skolen.

— Vi kan ikke ha det slik at vi er den kommunen som bruker minst per elev. Vi skal sette fart i neste års budsjett for skolebygg, da særlig Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne- og ungdomsskole, som har temmelig elendige forhold, sier ordføreren.

— Det har vært et veldig vanskelig år budsjettmessig. Vi har store utfordringer både på barnehage, skole og veier, fordi folketallet har økt voldsomt.

Bare de siste syv årene har Askøy måttet finne rom til over 800 flere elever. Til sammenligning har Bergen fått 500 færre elever å ta seg av i samme periode.