I morgen legges NTP frem av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. En av de gode nyhetene hun da presenterer er en årlig og forpliktende driftsstøtte til Sørstokken, som flyplassen på Stord heter.

Den er en av tre lokale lufthavner som ikke eies og drives av det statlige Avinor. Men lokale krefter i Sunnhordland har forsøkt lenge å få den inn i trygg havn, slik at det ikke lenger knytter seg usikkerhet til fremtiden.

Dette grepet går ikke, verken Avinor selv eller departementet ønsker å legge Stord, Notodden og Geiteryggen (Skien) inn under staten.

En rapport fra Høgskolen i Bodø konkluderte i fjor med at Stord lufthavn vil trenge årlige tilskudd på 12.6 millioner, Skien trenger 10,9 og Notodden 7,6 mil.

Dårlige tall

I dag er det Hordaland fylkeskommune og Stord kommune som sammen eier Sørstokken lufthavn. Slik vil det fortsatt bli, men for fremtiden med statsgaranti i ryggen. I hvert fall blir dette foreslått av Sp-statsråd Navarsete fredag formiddag.

I fjor opplevde Stord lufthavn et dramatisk fall i passasjertrafikken, på grunn av konkursen i Coast Air, og et langvarig opphold i trafikken på Oslo.

12.400 passasjerer reiste over Stord, mot 26.400 i 2007.